Luka 6:22 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 6:22 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 6:22 ALB - Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë, do - Bible Verse Picture

Luka 6:22 ALB

Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë, do t’ju mallkojnë dhe do t’ju fyejnë, do ta shpallin emrin tuaj si të keq, për shkak të Birit të njeriut.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 6:22 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 6:21 (ALB)
Next Verse
Luka 6:23 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 6:22 ALB - Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë, do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 6:22 ALB - Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë, do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 6:22 ALB - Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë, do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 6:22 ALB - Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë, do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 6:22 ALB - Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë, do - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 6:22 ALB - Lum ju, kur njerëzit do t’ju urrejnë, do - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 6:22 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 6:22 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 5:10 ALB Bible Verse Image
Mateu 5:10 (ALB) »
Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve.

Mateu 10:22 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:22 (ALB) »
Dhe të gjithë do t’ju urrejnë për shkak të emrit tim; por ai që do të qëndrojë deri në fund, do të shpëtojë.

1 Pjetrit 4:12 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 4:12 (ALB) »
Shumë të dashur, mos ju duket çudi për provën e zjarrit që u bë ndër ju për t’ju provuar, se si ju ndodhi diçka e jashtëzakonshme.

1 Pjetrit 3:14 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:14 (ALB) »
Por, edhe sikur të vuani për drejtësinë, lum ju! “Pra, mos kini asnjë druajtje prej tyre dhe mos u shqetësoni,”

1 Thesalonikasve 2:14 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 2:14 (ALB) »
Sepse ju, o vëllezër, u bëtë imituesit e kishave të Perëndisë që janë në Jude në Jezu Krishtin, sepse edhe ju keni vuajtur nga ana e bashkëkombasve tuaj të njëjtat gjëra, sikurse edhe ata kanë vuajtur nga Judenjtë,

Gjoni 16:2 ALB Bible Verse Image
Gjoni 16:2 (ALB) »
Do t’ju përjashtojnë nga sinagogat; madje po vjen ora kur, kushdo që t’ju vrasë, do të mendojë se i ka kryer një shërbim Perëndisë.

2 Timoteut 3:11 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 3:11 (ALB) »
përndjekjet, vuajtjet që më ndodhën në Antioki, në Ikonio, dhe në Listra; ti e di çfarë përndjekjesh hoqa, por Perëndia më shpëtoi nga të gjitha.

Filipianëve 1:28 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:28 (ALB) »
duke mos u lënë të trembeni në asnjë gjë nga kundërshtarët; kjo është për ta një provë humbjeje, kurse për ju shpëtimi, edhe kjo nga ana e Perëndisë.

Isaia 65:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 65:5 (ALB) »
që thotë: "Rri për llogari tënde, mos u afro, sepse jam më i shenjtë se ti". Këto gjëra janë për mua një tym në hundë, një zjarr që digjet tërë ditën.

Gjoni 7:7 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:7 (ALB) »
Bota nuk mund t’ju urrejë juve, por më urren mua sepse unë dëshmoj për të se veprat e saj janë të mbrapshta.

Gjoni 12:42 ALB Bible Verse Image
Gjoni 12:42 (ALB) »
Megjithatë, edhe midis krerëve, shumë besuan në të; por, për shkak të farisenjve, nuk e rrëfenin, për të mos qenë të përjashtuar nga sinagoga,

1 Pjetrit 2:19 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 2:19 (ALB) »
sepse është gjë e ladërueshme, nëse dikush, për ndërgjegje ndaj Perëndisë, duron shtrengime duke vuajtur padrejtësisht.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 6:22 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 6:22 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 6:22 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 6:22 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 6:22 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 6:22 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 6:22 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 6:22 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 6:22 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 6:22 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 6:22 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 6:22 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 6:22 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 6:22 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 6:22 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 6:22 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 6:22 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 6:22 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 6:22 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 6:22 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 6:22 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 6:22 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 6:22 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 6:22 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 6:22 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 6:22 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 6:22 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »