Zbulesa 21:3 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Zbulesa 21:3 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zbulesa 21:3 ALB - Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që - Bible Verse Picture

Zbulesa 21:3 ALB

Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: “Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit! Dhe ai do të banojë me ta; edhe ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi e tyre.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zbulesa 21:3 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Zbulesa 21:2 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Zbulesa 21:3 ALB - Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Zbulesa 21:3 ALB - Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Zbulesa 21:3 ALB - Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Zbulesa 21:3 ALB - Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Zbulesa 21:3 ALB - Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Zbulesa 21:3 ALB - Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që - Bible Verse Picture
View New Tab

Zbulesa 21:3 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zbulesa 21:3 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Korintasve 6:16 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 6:16 (ALB) »
Dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? Sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, sikurse tha Perëndia: “Unë do të banoj në mes tyre, dhe do të ec ndër ta; do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im.”

Gjoni 14:23 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:23 (ALB) »
Jezusi u përgjigj dhe i tha: “Nëse ndokush më do, do ta zbatojë fjalën time; edhe Ati im do ta dojë dhe ne do të vijmë tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai.

Levitiku 26:11 ALB Bible Verse Image
Levitiku 26:11 (ALB) »
Unë do ta vendos banesën time midis jush dhe nuk do t’ju përzë.

Ezekieli 37:27 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 37:27 (ALB) »
Banesa ime do të jetë pranë tyre; po, po unë do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im.

Zakaria 8:8 ALB Bible Verse Image
Zakaria 8:8 (ALB) »
Unë do t’i bëj të vijnë dhe ata do të banojnë në Jeruzalem; ata do të jenë populli im dhe unë do të jem Perëndia i tyre me besnikëri dhe drejtësi".

Zbulesa 7:15 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 7:15 (ALB) »
Prandaj edhe janë përpara fronit të Perëndisë dhe i shërbenin atij ditë e natë në tempullin e tij; dhe ai që rri ulur mbi fron do të banojë në mes tyre.

Zakaria 13:9 ALB Bible Verse Image
Zakaria 13:9 (ALB) »
Këtë të tretë do ta bëj të kalojë nëpër zjarr, do ta rafinoj ashtu si rafinohet argjendi dhe do ta vë në provë ashtu si provohet ari. Ata do të thërresin emrin tim dhe unë do t’i kënaq. Unë do të them: Ky është populli im, dhe ai do të thotë: Zoti është Perëndia im".

Jeremia 31:33 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:33 (ALB) »
"Por kjo është besëlidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve," thotë Zoti: "Do ta shtie ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im.

Hebrenjve 11:16 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:16 (ALB) »
Por ata tani dëshirojnë një atdhe më të mirë, domethënë qiellor; prandaj Perëndisë nuk i vjen turp të quhet Perëndi i tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet.

Hebrenjve 8:10 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 8:10 (ALB) »
Dhe kjo është besëlidhja që unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas atyre ditëve, thotë Zoti: unë do t’i shtie ligjet e mia në mendjet e tyre dhe do t’i shkruaj në zemrat e tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli im.

Jeremia 32:38 ALB Bible Verse Image
Jeremia 32:38 (ALB) »
Ata do të jenë për mua populli im dhe unë do të jem për ta Perëndia i tyre.

Zanafilla 17:7 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:7 (ALB) »
Dhe do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje, si dhe me pasardhësit e tu, nga një brez në një brez tjetër; kjo do të jetë një besëlidhje e përjetshme, me të cilën unë do të marr përsipër të jem Perëndia yt dhe i pasardhësve të tu mbas teje.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Revelation 21:3 (ASV) »
King James Version (KJV)
Revelation 21:3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Revelation 21:3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Revelation 21:3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Revelation 21:3 (WEB) »
French Bible (LSG)
Apocalypse 21:3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Offenbarung 21:3 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
رُؤيا 21:3 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Apocalipse 21:3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Khải Huyền 21:3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Apocalipsis 21:3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Apocalisse 21:3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
启 示 录 21:3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
启 示 录 21:3 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
Jelenések 21:3 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
Åpenbaringen 21:3 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »