Veprat e Apostujve 11:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 11:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 11:1 ALB - Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 11:1 ALB

Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në Jude morën vesh se edhe johebrenjtë kishin pranuar fjalën e Perëndisë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 11:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 11:1 ALB - Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 11:1 ALB - Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 11:1 ALB - Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 11:1 ALB - Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 11:1 ALB - Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 11:1 ALB - Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 11:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 11:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 22:27 ALB Bible Verse Image
Psalmet 22:27 (ALB) »
Të gjitha skajet e tokës do ta mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen tek ai; dhe të gjitha familjet e kombeve do të adhurojnë përpara teje.

Romakëve 15:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:7 (ALB) »
Prandaj pranoni njëri-tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi për lavdinë e Perëndisë.

Isaia 32:15 ALB Bible Verse Image
Isaia 32:15 (ALB) »
deri sa mbi ne të përhapet Fryma nga lart, shkretëtira të bëhet pemishte dhe pemishtja të konsiderohet si një pyll.

Zanafilla 49:10 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 49:10 (ALB) »
Skeptri nuk do t’i hiqet Judës, as bastuni i komandimit nga këmbët e tij, deri sa të vijë Shilohu; dhe atij do t’i binden popujt.

Sofonia 3:9 ALB Bible Verse Image
Sofonia 3:9 (ALB) »
Sepse atëherë do t’u jap popujve një të folur të pastër, me qëllim që të gjithë të përmendin emrin e Zotit, për t’i shërbyer me një marrëveshje të përbashkët.

Sofonia 2:11 ALB Bible Verse Image
Sofonia 2:11 (ALB) »
Zoti do të jetë i tmerrshëm kundër tyre, sepse do t’i përkulë tërë perënditë e tokës; dhe secili do ta adhurojë nga vendi i tij, po, tërë ishujt e kombeve.

Zakaria 8:20 ALB Bible Verse Image
Zakaria 8:20 (ALB) »
Kështu thotë Zoti i ushtrive: "Do të vijnë akoma popuj dhe banorë të shumë qyteteve;

Zakaria 2:11 ALB Bible Verse Image
Zakaria 2:11 (ALB) »
"Atë ditë shumë kombe do të bashkohen me Zotin dhe do të bëhen populli im, dhe unë do të banoj midis teje; atëherë do të pranosh që Zoti i ushtrive më ka dërguar te ti.

Malakia 1:11 ALB Bible Verse Image
Malakia 1:11 (ALB) »
Sepse, që nga lind dielli e deri atje ku perëndon, emri im do të jetë i madh midis kombeve dhe në çdo vend do t’i ofrohet temjan emrit tim dhe një blatim i pastër, sepse emri im do të jetë i madh midis kombeve," thotë Zoti i ushtrive.

Veprat e Apostujve 8:14 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 8:14 (ALB) »
Por kur apostujt dëgjuan në Jeruzalem se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndisë, i dërguan atyre Pjetrin dhe Gjonin.

Veprat e Apostujve 14:27 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 14:27 (ALB) »
Si arritën atje, mblodhën kishën dhe treguan ç’gjëra të mëdha kishte kryer Perëndia me anë të tyre dhe si u kishte hapur johebrenjve derën e besimit.

Veprat e Apostujve 10:34 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:34 (ALB) »
Atëherë Pjetri hapi gojën dhe tha: “Në të vërtetë unë po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 11:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 11:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 11:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 11:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 11:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 11:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 11:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 11:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 11:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 11:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 11:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 11:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 11:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 11:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 11:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 11:1 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »