Veprat e Apostujve 23:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 23:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 23:1 ALB - Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 23:1 ALB

Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: “Vëllezër, deri në këtë unë jam sjellë përpara Perëndisë me ndërgjegje krejt të mirë.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 23:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 23:1 ALB - Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 23:1 ALB - Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 23:1 ALB - Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 23:1 ALB - Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 23:1 ALB - Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 23:1 ALB - Pali, duke shikuar nga sinedri, tha: - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 23:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 23:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 24:16 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 24:16 (ALB) »
Prandaj unë përpiqem të kem vazhdimisht një ndërgjegje të paqortueshme përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve.

2 Timoteut 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:3 (ALB) »
E falënderoj Perëndinë, të cilit i shërbej sikurse edhe të parët e mi me ndërgjegje të pastër, se pa pushim të kujtoj në lutjet e mia, ditë e natë;

2 Korintasve 1:12 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:12 (ALB) »
Mburrja jonë, në fakt, është kjo: dëshmimi i ndërgjegjes sonë se ne jemi sjellë me thjeshtësinë dhe sinqeritetin e Perën-disë në botë dhe sidomos përpara jush, jo me dituri mishi, por me hirin e Perëndisë.

Hebrenjve 13:18 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 13:18 (ALB) »
Lutuni për ne, sepse ne besojmë se kemi ndërgjegje të mirë, duke dashur të sillemi mirë në çdo gjë.

1 Korintasve 4:4 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 4:4 (ALB) »
Sepse nuk jam i vetëdijshëm për asnjë faj, por për këtë nuk jam justifikuar, por ai që më gjykon është Zoti.

Veprat e Apostujve 22:5 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 22:5 (ALB) »
sikurse jep dëshmi për mua kryeprifti dhe gjithë sinedri i pleqve, prej të cilëve mora edhe letra për vëllezërit dhe shkova në Damask për të sjellë të lidhur në Jeruzalem ata që ishin atje, që të ndëshkoheshin.

Fjalët e urta 28:1 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 28:1 (ALB) »
I pabesi ikën me vrap edhe në se askush nuk e ndjek, por i drejti është i sigurt si një luan.

Veprat e Apostujve 23:6 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 23:6 (ALB) »
Pali, pra, duke ditur se një pjesë ishte nga saducenj dhe tjetra nga farisenj, i thirri sinedrit: “Vëllezër, unë jam farise, bir farisenjsh; për shkak të shpresës dhe të ringjalljes të së vdekurve unë po gjykohem.”

2 Korintasve 4:2 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 4:2 (ALB) »
Ne kemi hequr dorë plotësisht nga gjërat e turpshme që bëhen në fshehtësi, duke mos ecur me dinakëri, duke mos falsifikuar aspak fjalën e Perëndisë, por duke shfaqur të vërtetën, ne ia rekomandojmë veten tonë ndërgjegjes së çdo njeriu përpara Perëndisë.

1 Pjetrit 3:16 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:16 (ALB) »
duke pasur ndërgjegje të mirë, që, kur t’ju padisin si keqbërës, të turpërohen ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin.

Veprat e Apostujve 22:30 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 22:30 (ALB) »
Të nesërmen, duke dashur të marrë vesh me saktësi përse ishte akuzuar nga Judenjtë, e zgjidhi nga prangat dhe urdhëroi krerët e priftërinjve dhe gjithë sinedrin të vinin. Pastaj, si e sollën poshtë Palin, e nxori përpara tyre.

Veprat e Apostujve 6:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 6:15 (ALB) »
Dhe të gjithë ata që rrinin në sinedër i ngulën sytë në të, dhe panë fytyrën e tij posi fytyra e një engjëlli.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 23:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 23:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 23:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 23:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 23:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 23:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 23:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 23:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 23:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 23:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 23:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 23:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 23:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 23:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 23:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 23:1 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »