Veprat e Apostujve 22:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 22:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 22:1 ALB - “Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 22:1 ALB

“Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them tani për mbrojtjen time.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 22:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 22:1 ALB - “Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 22:1 ALB - “Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 22:1 ALB - “Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 22:1 ALB - “Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 22:1 ALB - “Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 22:1 ALB - “Vëllezër dhe etër, dëgjoni çfarë ju them - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 22:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 22:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 7:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:2 (ALB) »
Ai tha: “Vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdisë iu shfaq Abrahamit, atit tonë, kur ai ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran,

Luka 21:14 ALB Bible Verse Image
Luka 21:14 (ALB) »
Ta vini, pra, në zemrën tuaj që të mos mendoni më parë se si do përgjigjeni për t’u mbrojtur,

Veprat e Apostujve 24:10 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 24:10 (ALB) »
Atëherë Pali, mbasi qeveritari i bëri shenjë të flasë, u përgjigj: “Duke ditur se prej shumë vjetësh ti je gjykatësi i këtij kombi, flas edhe më me guxim në mbrojtje të vetes.

Romakëve 2:15 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:15 (ALB) »
këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre për dëshminë që jep ndërgjegja e tyre, dhe sepse mendimet e tyre shfajësojnë ose edhe akuzojnë njëri-tjetrin,

1 Korintasve 9:3 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 9:3 (ALB) »
Kjo është mbrojtja ime ndaj atyre që më hetojnë.

2 Korintasve 7:11 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 7:11 (ALB) »
Në fakt, ja sa kujdes shkaktoi te ju pikëllimi sipas Perëndisë, madje sa fjalë për të kërkuar ndjesë, sa zemëratë, sa druajtje, sa dëshirë të zjarrtë, sa zell, sa kënaqësi! Me çdo mënyrë ju e treguat se jeni të pastër në këtë çështje.

2 Korintasve 12:19 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 12:19 (ALB) »
A mendoni përsëri se ne kërkojmë të justifikohemi para jush? Ne flasim përpara Perëndisë, në Krishtin, dhe të gjitha këto, o fort të dashur, janë për ndërtimin tuaj.

Filipianëve 1:17 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:17 (ALB) »
kurse ata e bëjnë nga dashuria, duke ditur se unë jam vënë për mbrojtjen e ungjillit.

Filipianëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:7 (ALB) »
Dhe është e drejtë që unë të ndjej këto për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër, sepse ju si në vargonjtë e mi ashtu edhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e ungjillit jeni të gjithë pjestarë me mua të hirit.

2 Timoteut 4:16 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 4:16 (ALB) »
Në mbrojtjen time të parë në gjyq askush nuk qe me mua, por të gjithë më lanë; kjo të mos u numërohet për faj.

Veprat e Apostujve 13:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:26 (ALB) »
Vëllezër, bij të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata prej jush që druajnë Perëndinë, juve ju është dërguar fjala e këtij shpëtimi.

Veprat e Apostujve 25:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 25:8 (ALB) »
Në mbrojtje të vet Pali thoshte: “Unë nuk kam mëkatuar as kundër ligjit të Judenjve, as kundër tempullit, as kundër Cezarit.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 22:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 22:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 22:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 22:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 22:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 22:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 22:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 22:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 22:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 22:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 22:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 22:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 22:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 22:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 22:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 22:1 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »