Veprat e Apostujve 2:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 2:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 2:1 ALB - Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 2:1 ALB

Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 2:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 2:1 ALB - Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 2:1 ALB - Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 2:1 ALB - Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 2:1 ALB - Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 2:1 ALB - Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 2:1 ALB - Kur erdhi dita e Rrëshajëve, ata ishin të - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 2:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 2:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 15:6 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:6 (ALB) »
që me një mendje të vetme dhe një gojë të vetme ta përlëvdoni Perëndinë, Atin e Perëndisë tonë Jezu Krisht.

1 Korintasve 16:8 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 16:8 (ALB) »
Dhe unë do të rri në Efes deri për Rrëshajët,

Veprat e Apostujve 1:13 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:13 (ALB) »
Dhe, si u kthyen në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme, ku rrinin Pjetri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi i Alfeut dhe Simon Zellshmi, dhe Juda i Jakobit.

Filipianëve 2:2 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:2 (ALB) »
atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke pasur të njejtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme.

Filipianëve 1:27 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:27 (ALB) »
Ju veç, silluni në mënyrë të denjë në ungjillin e Krishtit, që, kur të vij e t’ju shoh, ose nga larg kur s’jam aty, të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frymë të përbashkët, duke luftuar bashkë me një shpirt për besimin e ungjillit,

Levitiku 23:15 ALB Bible Verse Image
Levitiku 23:15 (ALB) »
Nga dita pas së shtunës, domethënë nga dita që keni çuar demetin e ofertës së tundur, do të numëroni shtatë të shtuna të plota.

Veprat e Apostujve 20:16 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:16 (ALB) »
Sepse Pali kishte vendosur të lundronte pa u ndalur në Efes, që të mos humbiste kohë në Azi; sepse nxitonte që të ndodhej, po të ishte e mundur, në Jeruzalem ditën e Rrëshajëve.

Eksodi 23:16 ALB Bible Verse Image
Eksodi 23:16 (ALB) »
Do të kremtosh edhe festën e korrjes, të prodhimit të hershëm të punës sate, të asaj që ke mbjellë në ara; si dhe festën e të vjelave, në fund të vitit, kur do të mbledhësh nga arat frytet e punës sate.

Sofonia 3:9 ALB Bible Verse Image
Sofonia 3:9 (ALB) »
Sepse atëherë do t’u jap popujve një të folur të pastër, me qëllim që të gjithë të përmendin emrin e Zotit, për t’i shërbyer me një marrëveshje të përbashkët.

Eksodi 34:22 ALB Bible Verse Image
Eksodi 34:22 (ALB) »
Do të kremtosh festën e javëve, domethënë, të prodhimit të parë të korrjes së grurit dhe festën e të vjelave në fund të vitit.

Ligji i Përtërirë 16:9 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 16:9 (ALB) »
Do të numërosh shtatë javë; fillo të numërosh shtatë javë nga koha që fillon të korrësh grurin;

Veprat e Apostujve 4:32 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:32 (ALB) »
Dhe numri i madh i atyre që besuan ishte me një zemër të vetme dhe me një shpirt të vetëm; askush nuk thoshte se ç’kishte ishte e vet, por të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 2:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 2:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 2:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 2:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 2:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 2:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 2:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 2:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 2:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 2:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 2:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 2:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 2:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 2:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 2:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 2:1 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »