Luka 3:36 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 3:36 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 3:36 ALB - bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, - Bible Verse Picture

Luka 3:36 ALB

bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, bir i Noeut, bir i Lamekut;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 3:36 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 3:35 (ALB)
Next Verse
Luka 3:37 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 3:36 ALB - bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 3:36 ALB - bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 3:36 ALB - bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 3:36 ALB - bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 3:36 ALB - bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 3:36 ALB - bir i Kainanit, bir i Arfaksadit, bir i Semit, - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 3:36 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 3:36 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 7:13 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 7:13 (ALB) »
Po atë ditë hynë në arkë Noeu dhe bijtë e tij Semi, Kami dhe Jafeti, gruaja e Noeut si dhe tri gratë e bijve të tij me ta;

1 Pjetrit 3:20 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 3:20 (ALB) »
që dikur ishin rebelë, kur durimi i Perëndisë i priste në ditët e Noeut, ndërsa po ndërtohej arka, në të cilën, pak vetë, gjithsejt tetë, shpëtuan nëpërmjet ujit,

Hebrenjve 11:7 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:7 (ALB) »
Me anë të besimit Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, u frikësua dhe ndërtoi një arkë për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit.

Luka 17:27 ALB Bible Verse Image
Luka 17:27 (ALB) »
Njerëzit hanin, pinin, martonin dhe martoheshin, deri ditën kur Noeu hyri në arkë; dhe erdhi përmbytja dhe i zhduku të gjithë.

Ezekieli 14:14 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 14:14 (ALB) »
Edhe sikur në mes tyre të ishin këta tre burra, Noeu, Danieli dhe Jobi, për shkak të drejtësisë së tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre," thotë Zoti, Zoti.

1 Kronikave 1:17 ALB Bible Verse Image
1 Kronikave 1:17 (ALB) »
Bijtë e Semit ishin Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami, Uzi, Huli, Getheri dhe Mesheku.

Zanafilla 8:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 8:1 (ALB) »
Pastaj Perëndisë iu kujtua Noeu, të gjitha gjallesat dhe tërë bagëtia që ishte me të në arkë; dhe Perëndia bëri që të fryjë një erë mbi tokë dhe ujërat e ulën lartësinë e tyre.

Zanafilla 9:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 9:1 (ALB) »
Pastaj Perëndia bekoi Noeun dhe bijtë e tij dhe u tha atyre: "Qofshi frytdhënës, shumëzoheni dhe mbusheni tokën.

Zanafilla 9:26 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 9:26 (ALB) »
Pastaj tha: "I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Semit, dhe Kanaani të jetë shërbëtori i tij.

Zanafilla 9:18 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 9:18 (ALB) »
Dhe bijtë e Noeut që dolën nga arka qenë Semi, Kami dhe Jafeti; Kami është babai i Kanaanit.

Zanafilla 5:28 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 5:28 (ALB) »
Lameku jetoi njëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindi një bir;

Zanafilla 11:10 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 11:10 (ALB) »
Këta janë pasardhësit e Semit. Në moshën njëqind vjeç Semit i lindi Arpakshadi, pikërisht dy vjet pas përmbytjes.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 3:36 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 3:36 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 3:36 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 3:36 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 3:36 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 3:36 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 3:36 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 3:36 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 3:36 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 3:36 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 3:36 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 3:36 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 3:36 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 3:36 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 3:36 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 3:36 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 3:36 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 3:36 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 3:36 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 3:36 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 3:36 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 3:36 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 3:36 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 3:36 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 3:36 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 3:36 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 3:36 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »