Luka 9:51 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 9:51 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 9:51 ALB - Ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi - Bible Verse Picture

Luka 9:51 ALB

Ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi duhet të ngrihej në qiell, ai vendosi prerazi të shkojë në Jeruzalem,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 9:51 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 9:50 (ALB)
Next Verse
Luka 9:52 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 9:51 ALB - Ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 9:51 ALB - Ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 9:51 ALB - Ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 9:51 ALB - Ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 9:51 ALB - Ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 9:51 ALB - Ndodhi që kur po plotësohej koha që Jezusi - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 9:51 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 9:51 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 16:19 ALB Bible Verse Image
Marku 16:19 (ALB) »
Zoti Jezus, pra, mbasi u foli, u ngrit në qiell dhe u ul në të djathtë të Perëndisë.

Luka 18:31 ALB Bible Verse Image
Luka 18:31 (ALB) »
Pastaj i mori me vete të dymbëdhjetët dhe u tha atyre: “Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe të gjitha ato që shkruan profetët për Birin e njeriut do të përmbushen.

Luka 13:22 ALB Bible Verse Image
Luka 13:22 (ALB) »
Dhe ai kalonte nëpër qytete dhe fshatra duke mësuar, e kështu po i afrohej Jeruzalemit.

Isaia 50:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 50:5 (ALB) »
Zoti, Zoti, më ka hapur veshin dhe unë nuk kam qenë rebel, as jam tërhequr prapa.

Luka 17:11 ALB Bible Verse Image
Luka 17:11 (ALB) »
Dhe ndodhi që duke udhëtuar për në Jeruzalem, ai kaloi nëpër Samari dhe Galile.

2 Mbretërve 2:11 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 2:11 (ALB) »
Ndërsa ecnin duke folur, ata u ndanë nga njeri tjetri nga një qerre e zjarrtë dhe nga kuaj të zjarrtë, dhe Elia u ngjit në qiell në një shakullinë.

Veprat e Apostujve 1:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:2 (ALB) »
deri në ditën në të cilën u muarr në qiell, pasi u kishte dhënë urdhërime nëpërmjet Frymës së Shenjtë apostujve që ai kishte zgjedhur.

Veprat e Apostujve 20:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:22 (ALB) »
Dhe ja, tani, i shtyrë nga Fryma, po shkoj në Jeruzalem pa ditur se ç’do të më ndodhë atje,

Veprat e Apostujve 1:9 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:9 (ALB) »
Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, u ngrit lart; dhe një re e përfshiu dhe ua hoqi prej syve të tyre.

Efesianëve 1:20 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:20 (ALB) »
të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulej në të djathtën e tij në vendet qiellore,

Efesianëve 4:8 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:8 (ALB) »
Për ç’ka Shkrimi thotë: “Kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve.”

1 Timoteut 3:16 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:16 (ALB) »
Dhe s’ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh: Perëndia u shfaq në mish, u shfajësua në Frymë, u duk ndër engjëj, u predikua ndër johebrenj, u besua në botë, u ngrit në lavdi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 9:51 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 9:51 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 9:51 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 9:51 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 9:51 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 9:51 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 9:51 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 9:51 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 9:51 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 9:51 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 9:51 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 9:51 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 9:51 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 9:51 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 9:51 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 9:51 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 9:51 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 9:51 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 9:51 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 9:51 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 9:51 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 9:51 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 9:51 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 9:51 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 9:51 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 9:51 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 9:51 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »