Mateu 4:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 4:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 4:1 ALB - Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, - Bible Verse Picture

Mateu 4:1 ALB

Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 4:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 3:17 (ALB)
Next Verse
Mateu 4:2 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 4:1 ALB - Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 4:1 ALB - Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 4:1 ALB - Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 4:1 ALB - Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 4:1 ALB - Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 4:1 ALB - Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 4:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 4:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 2:18 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 2:18 (ALB) »
sepse, duke qenë se ai vetë hoqi kur u tundua, mund t’u vijë në ndihmë atyre që tundohen.

Luka 4:1 ALB Bible Verse Image
Luka 4:1 (ALB) »
Dhe Jezusi, plot me Frymën e Shenjtë, u kthye nga Jordani dhe Fryma e çoi në shkretëtirë,

Marku 1:12 ALB Bible Verse Image
Marku 1:12 (ALB) »
Fill pas kësaj, Fryma e Shenjtë e çoi në shkretëtirë;

Hebrenjve 4:15 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 4:15 (ALB) »
Sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t’i vijë keq për dobësitë tona, po një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar.

Gjoni 14:30 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:30 (ALB) »
Nuk do të flas më gjatë me ju, sepse po vjen princi i kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë në mua;

Ezekieli 43:5 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 43:5 (ALB) »
Pastaj Fryma më ngriti lart dhe më çoi në oborrin e brendshëm; dhe ja, lavdia e Zotit mbushte tempullin.

Romakëve 8:14 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:14 (ALB) »
Sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga Fryma e Perëndisë janë bij të Perëndisë.

Ezekieli 3:14 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 3:14 (ALB) »
Kështu Fryma më ngriti dhe më mori me vete; dhe unë shkova plot trishtim me indinjatën e frymës time; por dora e Zotit ishte e fortë mbi mua.

Ezekieli 3:12 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 3:12 (ALB) »
Pastaj Fryma më ngriti dhe dëgjova prapa meje zhurmën e një potereje të madhe që thoshte: "E bekuar qoftë lavdia e Zotit nga banesa e tij!".

Veprat e Apostujve 8:39 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 8:39 (ALB) »
Kur dolën nga uji, Fryma e Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më; por e vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim.

Ezekieli 40:2 ALB Bible Verse Image
Ezekieli 40:2 (ALB) »
Në vegime të Perëndisë më çoi në vendin e Izraelit dhe më la në një mal shumë të lartë, në anën jugore të të cilit ishte një ndërtim që i ngjante një qyteti.

1 Mbretërve 18:12 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 18:12 (ALB) »
Por do të ndodh që sapo të largohem prej teje, Fryma e Zotit do të të çojë në një vend të panjohur nga unë; kështu unë do të shkoj t’ia njoftoj Ashabit, dhe ky, duke mos të gjetur, do të më vrasë. Dhe shërbëtori yt i druhet Zotit që i ri!

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 4:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 4:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 4:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 4:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 4:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 4:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 4:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 4:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 4:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 4:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 4:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 4:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 4:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 4:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 4:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 4:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 4:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 4:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 4:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 4:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 4:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 4:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 4:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »