Mateu 11:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 11:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 11:1 ALB - Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të - Bible Verse Picture

Mateu 11:1 ALB

Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të tij dymbëdhjetë dishepujve të vet, u largua nga ai vend, për të mësuar dhe për të predikuar në qytetet e tyre.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 11:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 10:42 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 11:1 ALB - Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 11:1 ALB - Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 11:1 ALB - Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 11:1 ALB - Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 11:1 ALB - Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 11:1 ALB - Mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 11:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 11:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 61:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 61:1 (ALB) »
Fryma e Zotit, Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t’u dhënë një lajm të mirë të përulurve; më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve,

2 Thesalonikasve 3:10 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 3:10 (ALB) »
Në fakt, edhe kur ishim në mes tuaj, ju porosisnim këtë: se po qe se ndonjë nuk do të punojë, as të mos hajë.

Veprat e Apostujve 10:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:38 (ALB) »
se si Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.

Luka 8:1 ALB Bible Verse Image
Luka 8:1 (ALB) »
Dhe pas kësaj ndodhi që ai shkonte nëpër qytete dhe nëpër fshatra, duke predikuar dhe duke shpallur lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë; me të ishin të dymbëdhjetët,

Mateu 9:35 ALB Bible Verse Image
Mateu 9:35 (ALB) »
Dhe Jezusi kalonte nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat, duke i mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje e çdo lëngatë në popull.

Luka 4:15 ALB Bible Verse Image
Luka 4:15 (ALB) »
Dhe ai mësonte në sinagogat e tyre, i nderuar nga të gjithë.

Veprat e Apostujve 1:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:2 (ALB) »
deri në ditën në të cilën u muarr në qiell, pasi u kishte dhënë urdhërime nëpërmjet Frymës së Shenjtë apostujve që ai kishte zgjedhur.

1 Thesalonikasve 4:2 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 4:2 (ALB) »
Sepse ju e dini se ç’urdhërime ju lamë nga ana e Zotit Jezus.

2 Thesalonikasve 3:6 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 3:6 (ALB) »
Dhe ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregullt dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh.

Veprat e Apostujve 10:42 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:42 (ALB) »
Tani ai na urdhëroi t’i predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar si gjykatës të të gja-llëve dhe të të vdekurve.

Gjoni 15:10 ALB Bible Verse Image
Gjoni 15:10 (ALB) »
Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time, sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij.

Gjoni 15:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 15:14 (ALB) »
Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 11:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 11:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 11:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 11:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 11:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 11:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 11:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 11:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 11:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 11:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 11:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 11:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 11:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 11:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 11:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 11:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 11:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 11:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 11:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 11:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 11:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 11:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 11:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »