Mateu 18:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 18:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 18:1 ALB - Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e - Bible Verse Picture

Mateu 18:1 ALB

Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e pyetën: “Kush është, pra, më i madhi në mbretërinë e qiejve?.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 18:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 17:27 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 18:1 ALB - Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 18:1 ALB - Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 18:1 ALB - Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 18:1 ALB - Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 18:1 ALB - Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 18:1 ALB - Në atë orë dishepujt iu afruan Jezusit dhe e - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 18:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 18:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 9:33 ALB Bible Verse Image
Marku 9:33 (ALB) »
Dhe arritën në Kapernaum; dhe kur hyri në shtëpi, i pyeti: “Për çfarë diskutonit ndërmjet jush rrugës?.”

Luka 9:46 ALB Bible Verse Image
Luka 9:46 (ALB) »
Pastaj midis tyre filloi një grindje: cili prej tyre do të ishte më i madhi.

Mateu 20:20 ALB Bible Verse Image
Mateu 20:20 (ALB) »
Atëherë nëna e bijve të Zebedeut iu afrua bashkë me bijtë e vet, ra përmbys para tij dhe i kërkoi diçka.

Luka 22:24 ALB Bible Verse Image
Luka 22:24 (ALB) »
Dhe midis tyre lindi edhe një grindje se cili nga ata duhej të konsiderohej më i madhi.

Marku 10:14 ALB Bible Verse Image
Marku 10:14 (ALB) »
Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar, u tha atyre: “I lini fëmijët e vegjël të vijnë tek unë dhe mos i pengoni, sepse e tyre është mbretëria e Perëndisë.

Marku 10:35 ALB Bible Verse Image
Marku 10:35 (ALB) »
Atëherë Jakobi dhe Gjoni, bij të Zebedeut, iu afruan dhe i thanë: “Mësues, ne dëshirojmë që ti të bësh për ne atë që do të të kërkojmë.”

Filipianëve 2:3 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:3 (ALB) »
Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.

Mateu 23:11 ALB Bible Verse Image
Mateu 23:11 (ALB) »
Dhe më i madhi prej jush le të jetë shërbëtori juaj.

Romakëve 12:10 ALB Bible Verse Image
Romakëve 12:10 (ALB) »
Duani njeri tjetrin me dashuri vëllazërore; në nderim tregoni kujdes njeri me tjetrin.

Mateu 7:21 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:21 (ALB) »
Jo çdo njeri që më thotë: "Zot, Zot" do të hyjë në mbretërinë e qieve; por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej.

Mateu 3:2 ALB Bible Verse Image
Mateu 3:2 (ALB) »
dhe thoshte: “Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër!”

Mateu 5:19 ALB Bible Verse Image
Mateu 5:19 (ALB) »
Ai, pra, që do të shkelë një nga këto urdhërime më të vogla, dhe do t’u ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiejve; kurse ai që do t’i vërë në praktikë dhe do t’ua mësojë të tjerëve, do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 18:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 18:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 18:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 18:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 18:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 18:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 18:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 18:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 18:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 18:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 18:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 18:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 18:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 18:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 18:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 18:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 18:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 18:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 18:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 18:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 18:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 18:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 18:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »