Mateu 21:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 21:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 21:1 ALB - Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në - Bible Verse Picture

Mateu 21:1 ALB

Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në Betfage, afër malit të Ullinjve, Jezusi dërgoi dy dishepuj,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 21:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 20:34 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 21:1 ALB - Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 21:1 ALB - Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 21:1 ALB - Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 21:1 ALB - Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 21:1 ALB - Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 21:1 ALB - Kur iu afruan Jeruzalemit dhe arritën në - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 21:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 21:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zakaria 14:4 ALB Bible Verse Image
Zakaria 14:4 (ALB) »
Atë ditë këmbët e tij do të ndalen sipër malit të Ullinjve që ndodhet përballë Jeruzalemit, në lindje, dhe mali i Ullinjve do të çahet në mes, nga lindja në perëndim, duke krijuar kështu një luginë të madhe; gjysma e malit do të tërhiqet drejt veriut dhe gjysma tjetër drejt jugut.

Gjoni 8:1 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:1 (ALB) »
Dhe Jezusi shkoi në malin e Ullinjve.

Veprat e Apostujve 1:12 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:12 (ALB) »
Atëherë ata u kthyen në Jeruzalem, nga mali që quhet i Ullinjve, që është afër Jeruzalemit sa një ecje e së shtunës.

Mateu 26:30 ALB Bible Verse Image
Mateu 26:30 (ALB) »
Dhe, mbasi kënduan himnin, dolën jashtë te mali i Ullinjve.

Mateu 24:3 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:3 (ALB) »
Pastaj, kur ai u ul të rrinte në malin e Ullinjve, dishepujt e vet iu afruan mënjanë dhe i thanë: “Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit të botës?.”

Luka 21:37 ALB Bible Verse Image
Luka 21:37 (ALB) »
Gjatë ditës ai mësonte në tempull, dhe natën dilte dhe e kalonte jashtë, në malin e Ullinjve.

Marku 11:1 ALB Bible Verse Image
Marku 11:1 (ALB) »
Tani kur iu afruan Jeruzalemit, drejt Betfage dhe Betania, afër malit të Ullinjve, Jezusi dërgoi dy nga dishepujt e vet,

Luka 22:39 ALB Bible Verse Image
Luka 22:39 (ALB) »
Pastaj Jezusi doli dhe shkoi si zakonisht në malin e Ullinjve, dhe edhe dishepujt e tij e ndiqnin.

Marku 14:26 ALB Bible Verse Image
Marku 14:26 (ALB) »
Dhe, mbasi kënduan një himn, dolën dhe u drejtuan nga mali i Ullinjve.

Luka 19:28 ALB Bible Verse Image
Luka 19:28 (ALB) »
Mbasi tha këto gjëra, ai shkoi përpara duke u ngjitur në Jeruzalem.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 21:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 21:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 21:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 21:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 21:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 21:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 21:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 21:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 21:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 21:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 21:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 21:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 21:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 21:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 21:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 21:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 21:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 21:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 21:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 21:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 21:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 21:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 21:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »