Mateu 14:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 14:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 14:1 ALB - Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën - Bible Verse Picture

Mateu 14:1 ALB

Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën e Jezusit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 14:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 13:58 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 14:1 ALB - Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 14:1 ALB - Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 14:1 ALB - Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 14:1 ALB - Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 14:1 ALB - Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 14:1 ALB - Në atë kohë Herodi, tetrarku, mori vesh famën - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 14:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 14:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 3:1 ALB Bible Verse Image
Luka 3:1 (ALB) »
Tani në vitin e pesëmbëdhjetë të mbretërimit të Tiberit Cezar, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i Judesë, Herodi tetrarku i Galilesë, i vëllai, Filipi, tetrarku i Itureas dhe i krahinës së Trakonitidës dhe Lizania tetrarku i Abilenës,

Marku 8:15 ALB Bible Verse Image
Marku 8:15 (ALB) »
Dhe Jezusi i qortoi duke thënë: “Kini kujdes, ruhuni nga majaja e farisenjve dhe nga majaja e Herodit!.”

Luka 9:7 ALB Bible Verse Image
Luka 9:7 (ALB) »
Herodi, tetrarku, kishte dëgjuar për të gjitha gjërat që kishte kryer Jezusi dhe ishte në mëdyshje, sepse disa thoshin se Gjoni ishte ringjallur së vdekuri,

Veprat e Apostujve 4:27 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:27 (ALB) »
Sepse pikërisht kundër Birit tënd të shenjtë, që ti e vajose, u mblodhën Herodi dhe Ponc Pilati me johebrenjtë dhe me popullin e Izraelit,

Luka 23:15 ALB Bible Verse Image
Luka 23:15 (ALB) »
dhe as Herodi, sepse na e ktheu përsëri te ne; në fakt ai s’ka bërë asgjë që të meritojë vdekjen.

Luka 23:7 ALB Bible Verse Image
Luka 23:7 (ALB) »
Dhe kur mori vesh se ai i takonte juridiksionit të Herodit, e dërgoi te Herodi, i cili, ndër ato ditë, ndodhej edhe ai në Jeruzalem.

Luka 13:31 ALB Bible Verse Image
Luka 13:31 (ALB) »
Po në atë ditë disa farisenj erdhën dhe i thanë: “Nisu dhe largohu prej këtej, sepse Herodi do të të vrasë.”

Luka 3:19 ALB Bible Verse Image
Luka 3:19 (ALB) »
Por Herodi, tetraku, mbasi u qortua prej tij për shkak të Herodiadës, gruas së vëllait të tij Filipit, dhe për të gjitha mbrapshtitë që ai kishte kryer,

Marku 6:14 ALB Bible Verse Image
Marku 6:14 (ALB) »
Tani mbreti Herod dëgjoi të flitej për Jezusin, sepse emri i tij ishte bërë i njohur, dhe ai tha: “Ky Gjoni që pagëzonte u ngjall së vdekuri; prandaj në të po veprojnë pushtete çudibërëse.”

Veprat e Apostujve 12:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 12:1 (ALB) »
Dhe në atë kohë mbreti Herod filloi të përndjekë disa nga kisha.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 14:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 14:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 14:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 14:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 14:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 14:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 14:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 14:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 14:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 14:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 14:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 14:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 14:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 14:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 14:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 14:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 14:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 14:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 14:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 14:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 14:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 14:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 14:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »