Mateu 16:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 16:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 16:1 ALB - Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, - Bible Verse Picture

Mateu 16:1 ALB

Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, për ta tunduar, i kërkuan që t’u tregojë një shenjë nga qielli.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 16:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 15:39 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 16:1 ALB - Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 16:1 ALB - Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 16:1 ALB - Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 16:1 ALB - Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 16:1 ALB - Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 16:1 ALB - Pastaj iu afruan farisenjtë dhe saducenjtë dhe, - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 16:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 16:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 11:16 ALB Bible Verse Image
Luka 11:16 (ALB) »
Kurse disa nga ata, për ta vënë në provë, kërkonin prej tij një shenjë nga qielli.

Mateu 16:6 ALB Bible Verse Image
Mateu 16:6 (ALB) »
Dhe Jezusi u tha atyre: “Kini kujdes dhe ruhuni nga majaja e farisenjve dhe e saducenjve!.”

Veprat e Apostujve 4:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:1 (ALB) »
Ndërsa ata po i flisnin popullit, priftërinjtë, komandanti i tempullit dhe saducenjtë u turrën mbi ta,

1 Korintasve 1:22 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:22 (ALB) »
sepse Judenjtë kërkojnë një shenjë dhe Grekët kërkojnë dituri,

Gjoni 8:6 ALB Bible Verse Image
Gjoni 8:6 (ALB) »
Flisnin kështu për ta vënë në provë dhe për të pasur diçka për ta paditur. Por Jezusi, duke u shtënë se nuk dëgjoi, u përkul dhe shkruante me gisht në dhe.

Marku 12:18 ALB Bible Verse Image
Marku 12:18 (ALB) »
Pastaj iu paraqitën disa saducenj, të cilët thonë se nuk ka ringjallje, dhe e pyetën duke thënë:

Luka 10:25 ALB Bible Verse Image
Luka 10:25 (ALB) »
Atëherë ja, një doktor i ligjit u ngrit që ta vinte në provë dhe i tha: “Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?.”

Luka 11:53 ALB Bible Verse Image
Luka 11:53 (ALB) »
Po ndërsa ai u fliste atyre këto gjëra, skribët dhe farisenjtë filluan të zemërohen shumë kundër tij dhe ta sulmojnë atë me shumë pyetje,

Luka 11:29 ALB Bible Verse Image
Luka 11:29 (ALB) »
Duke qenë se turmat po i shtyheshin përreth, ai filloi të thotë: “Ky brez është i lig; ai kërkon nje shenjë, por asnjë shenjë nuk do t’i jepet, përveç shenjës së profetit Jona.

Luka 12:54 ALB Bible Verse Image
Luka 12:54 (ALB) »
Atëherë ai u tha akoma turmave: “Kur ju shihni një re që ngrihet nga perëndimi menjëherë thoni: "Do të vijë shiu," dhe ashtu ndodh;

Luka 20:23 ALB Bible Verse Image
Luka 20:23 (ALB) »
Por ai, duke e kuptuar ligësinë e tyre, u tha atyre: “Përse më provokoni?

Luka 20:27 ALB Bible Verse Image
Luka 20:27 (ALB) »
Pastaj iu afruan disa saducej, të cilët mohojnë se ka ringjallje, dhe e pyetën,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 16:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 16:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 16:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 16:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 16:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 16:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 16:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 16:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 16:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 16:1 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 16:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 16:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 16:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 16:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 16:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 16:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 16:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 16:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 16:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 16:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 16:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 16:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 16:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »