Veprat e Apostujve 14:15 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 14:15 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 14:15 ALB - “O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 14:15 ALB

“O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi njerëz me të njëjtën natyrë si ju, dhe po ju shpallim lajmin e mirë, që ju nga këto gjëra të kota të ktheheni te Perëndia e gjallë që ka bërë qiellin, dheun, detin dhe të gjitha gjërat që janë në ta.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 14:15 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 14:15 ALB - “O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 14:15 ALB - “O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 14:15 ALB - “O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 14:15 ALB - “O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 14:15 ALB - “O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 14:15 ALB - “O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 14:15 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 14:15 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Korintasve 8:4 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 8:4 (ALB) »
Pra, për sa i përket të ngrënit të flive që u bëhen idhujve, ne e dimë se idhulli nuk është asgjë në botë dhe se nuk ka Perëndi tjetër, veç një.

Jakobit 5:17 ALB Bible Verse Image
Jakobit 5:17 (ALB) »
Elia ishte një njeri me të njëtat pasionet tona, dhe u lut intensivisht që të mos binte shi, edhe nuk ra shi mbi dhe për tre vjet e gjashtë muaj.

Veprat e Apostujve 10:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:26 (ALB) »
Por Pjetri e ngriti duke thënë: “Çohu, edhe unë jam një njeri!.”

1 Samuelit 12:21 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 12:21 (ALB) »
Mos u largoni për të ndjekur gjëra të kota, që nuk vlejnë as çlirojnë, sepse janë gjëra të kota.

Zanafilla 1:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 1:1 (ALB) »
Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën.

Jeremia 14:22 ALB Bible Verse Image
Jeremia 14:22 (ALB) »
Midis idhujve të kotë të njerëzve a ka vallë ndonjë që mund të sjellë shiun? Ose të japë qielli shira të bollshme? A nuk je ti pra, o Zot, Perëndia ynë? Prandaj ne shpresojmë te ti, sepse ke bërë tërë këto gjëra.

Zbulesa 14:7 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 14:7 (ALB) »
dhe thoshte me zë të madh: “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujërave.”

Jona 2:8 ALB Bible Verse Image
Jona 2:8 (ALB) »
Ata që jepen pas kotësive të rreme braktisin vetë burimin e hirit të tyre.

Psalmet 146:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 146:5 (ALB) »
Lum ai që ka Perëndinë e Jakobit si ndihmë, shpresa e të cilit është tek Zoti, Perëndia i tij,

Ligji i Përtërirë 32:21 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 32:21 (ALB) »
Ata më kanë bërë ziliqar me atë që nuk është Perëndi, kanë provokuar zemërimin tim me idhujt e tyre të kotë; dhe unë do t’i bëj ziliqarë me njerëz që nuk janë një popull, do të ngacmoj smirën e tyre me një komb që s’është në vete.

Veprat e Apostujve 4:24 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:24 (ALB) »
Kur i dëgjuan këto, ata unanimisht e ngritën zërin te Perëndia dhe thanë: “O Zot, ti je Perëndia që ke bërë qiellin, tokën, detin dhe gjithçka që është në ta,

Eksodi 20:11 ALB Bible Verse Image
Eksodi 20:11 (ALB) »
sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi; prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shabatit dhe e ka shenjtëruar atë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 14:15 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 14:15 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 14:15 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 14:15 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 14:15 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 14:15 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 14:15 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 14:15 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 14:15 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 14:15 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 14:15 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 14:15 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 14:15 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 14:15 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 14:15 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 14:15 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »