Veprat e Apostujve 15:23 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 15:23 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 15:23 ALB - me një letër të shkruar nga dora e tyre që - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 15:23 ALB

me një letër të shkruar nga dora e tyre që thoshte: “Apostujt, pleqtë dhe vëllezërit, vëllezërve nga johebrenjtë që janë në Antioki, Siri dhe Kiliki, përshëndetje.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 15:23 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 15:23 ALB - me një letër të shkruar nga dora e tyre që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 15:23 ALB - me një letër të shkruar nga dora e tyre që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 15:23 ALB - me një letër të shkruar nga dora e tyre që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 15:23 ALB - me një letër të shkruar nga dora e tyre që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 15:23 ALB - me një letër të shkruar nga dora e tyre që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 15:23 ALB - me një letër të shkruar nga dora e tyre që - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 15:23 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 15:23 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 23:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 23:26 (ALB) »
“Klaud Lisia, qeveritarit shumë të shkëlqyeshëm Feliks, shëndet.

Jakobit 1:1 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:1 (ALB) »
Jakobi, shërbëtor i Perëndisë dhe i Zotit Jezu Krisht, të dymbëdhjetë fiseve të shpërndarë nëpër botë: përshëndetje!

Veprat e Apostujve 15:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:22 (ALB) »
Atëherë iu duk e mirë apostujve dhe pleqve me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki, me Palin dhe Barnabën, disa njerëz të zgjedhur nga ata: Judën, mbiquajtur Barsaba, dhe Silën, njerëz me autoritet ndër vëllezërit,

2 Gjonit 1:10 ALB Bible Verse Image
2 Gjonit 1:10 (ALB) »
Në qoftë se dikush vjen tek ju dhe nuk sjell këtë doktrinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndetni,

2 Gjonit 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Gjonit 1:3 (ALB) »
hiri, mëshira dhe paqja qofshin me ju nga Perëndia Ati dhe nga Zoti Jezu Krisht, Biri i të Atit, në të vërtetë dhe në dashuri.

Galatasve 1:21 ALB Bible Verse Image
Galatasve 1:21 (ALB) »
Pastaj shkova në krahinat e Sirisë dhe të Kilikisë.

Romakëve 16:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 16:3 (ALB) »
U bëni të fala Prishilës dhe Akuilës, bashkëpunëtorë të mi në Krishtin Jezus,

2 Gjonit 1:13 ALB Bible Verse Image
2 Gjonit 1:13 (ALB) »
Bijtë e motrës sate të zgjedhur të përshëndesin. Amen.

Veprat e Apostujve 15:41 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:41 (ALB) »
Dhe përshkoi Sirinë dhe Kilikinë, duke i forcuar kishat.

Veprat e Apostujve 15:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:1 (ALB) »
Dhe disa, që zbritën nga Judeja, mësonin vëllezërit: “Nëse nuk jeni rrethprerë sipas ritit të Moisiut, nuk mund të shpëtoheni.”

Veprat e Apostujve 14:27 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 14:27 (ALB) »
Si arritën atje, mblodhën kishën dhe treguan ç’gjëra të mëdha kishte kryer Perëndia me anë të tyre dhe si u kishte hapur johebrenjve derën e besimit.

Veprat e Apostujve 15:4 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:4 (ALB) »
Kur arritën në Jeruzalem, u pritën nga kisha, nga apostujt dhe nga pleqtë dhe treguan për gjërat e mëdha që Perëndia kishte bërë me anën e tyre.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 15:23 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 15:23 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 15:23 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 15:23 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 15:23 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 15:23 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 15:23 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 15:23 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 15:23 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 15:23 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 15:23 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 15:23 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 15:23 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 15:23 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 15:23 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 15:23 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »