Veprat e Apostujve 6:3 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 6:3 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 6:3 ALB - Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush shtatë - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 6:3 ALB

Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush shtatë burra, me dëshmi të mirë, të mbushur me Frymën e Shenjtë dhe me urtësi, të cilëve do t’ua besojmë këtë detyrë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 6:3 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 6:3 ALB - Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush shtatë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 6:3 ALB - Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush shtatë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 6:3 ALB - Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush shtatë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 6:3 ALB - Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush shtatë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 6:3 ALB - Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush shtatë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 6:3 ALB - Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush shtatë - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 6:3 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 6:3 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Timoteut 3:7 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:7 (ALB) »
Madje duhet që ai të ketë dëshmim të mirë edhe ndër të jashtmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit.

Jakobit 3:17 ALB Bible Verse Image
Jakobit 3:17 (ALB) »
Kurse dituria që vjen nga lart, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e paanshme dhe jo hipokrite.

Ligji i Përtërirë 1:13 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 1:13 (ALB) »
Zgjidhni nga fiset tuaja burra të urtë, me gjykim e me përvojë, dhe unë do t’i bëj prijës tuaj".

Numrat 27:18 ALB Bible Verse Image
Numrat 27:18 (ALB) »
Atëherë Zoti i tha Moisiut: "Merr Jozueun, djalin e Nunit, njeriun brenda të cilit është Fryma, dhe vërë dorën tënde mbi të;

Zanafilla 41:38 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 41:38 (ALB) »
Dhe Faraoni u tha nëpunësve të tij: "A mund të gjejmë një njeri si ky, tek i cili të gjendet Fryma e Perëndisë?".

Veprat e Apostujve 13:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:2 (ALB) »
Dhe, ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe po agjëronin, Fryma e Shenjtë tha: “M’i ndani veç Barnabën dhe Saulin për veprën për të cilën i kam thirrur.”

3 Gjonit 1:12 ALB Bible Verse Image
3 Gjonit 1:12 (ALB) »
Për Demetrin të gjithë dëshmojnë, madje edhe vetë e vërteta; edhe ne dëshmojmë për të, dhe ti e di se dëshmia jonë është e vërtetë.

Numrat 11:16 ALB Bible Verse Image
Numrat 11:16 (ALB) »
Atëherë Zoti i tha Moisiut: "Mblidhmë shtatëdhjetë njerëz nga pleqtë e Izraelit, që ti i njeh si pleq të popullit dhe funksionarë të tij; silli në çadrën e mbledhjes dhe të rrinë aty me ty.

Isaia 28:26 ALB Bible Verse Image
Isaia 28:26 (ALB) »
Perëndia i tij i tregon rregullin që duhet të ndjekë dhe e mëson.

1 Korintasve 16:3 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 16:3 (ALB) »
Edhe, kur të vij, ata që ju do të miratoni, unë do t’i dërgoj me letra, që të çojnë në Jeruzalem dhuratën tuaj bujare.

2 Korintasve 8:19 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 8:19 (ALB) »
dhe jo vetëm kaq, por ai u zgjodh nga kishat që të jetë shoku ynë në udhëtim me këtë dhuratë që ne administrojmë për lavdinë e Zotit vetë, për të treguar gatishmërinë e zemrës suaj,

Efesianëve 5:18 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:18 (ALB) »
Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka shthurje, por mbushuni me Frymë,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 6:3 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 6:3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 6:3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 6:3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 6:3 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 6:3 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 6:3 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 6:3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 6:3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 6:3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 6:3 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 6:3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 6:3 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 6:3 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 6:3 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 6:3 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »