Luka 11:31 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 11:31 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 11:31 ALB - Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e - Bible Verse Picture

Luka 11:31 ALB

Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e gjyqit me njerëzit e këtij brezi dhe do t’i dënojë, sepse ajo po vjen nga skaji i dheut për të dëgjuar urtësinë e Salomonit; dhe ja, këtu është dikush më i madh se Salomoni.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 11:31 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 11:30 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 11:31 ALB - Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 11:31 ALB - Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 11:31 ALB - Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 11:31 ALB - Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 11:31 ALB - Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 11:31 ALB - Mbretëresha e Mesditës do të ngrihet ditën e - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 11:31 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 11:31 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Kronikave 9:1 ALB Bible Verse Image
2 Kronikave 9:1 (ALB) »
Kur mbretëresha e Shebës dëgjoi të flitet për famën e Salomonit, ajo vajti në Jeruzalem për ta vënë në provë Salomonin me pyetje të vështira, e shoqëruar nga shumë njerëz, me deve të ngarkuara me aroma dhe me një sasi të madhe ari dhe gurësh të çmuar; ajo shkoi tek Salomoni dhe foli me të për të gjitha gjërat që kishte në zemër.

1 Mbretërve 10:1 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 10:1 (ALB) »
Kur mbretëresha e Shebës dëgjoi të flitet për diturinë e Salomonit për shkak të emrit të Zotit, erdhi ta vërë në provë me anë pyetjesh të vështira.

Luka 3:22 ALB Bible Verse Image
Luka 3:22 (ALB) »
dhe Fryma e Shenjtë zbriti mbi të, në trajtën trupore si të pëllumbit, dhe nga qielli erdhi një zë, që thoshte: “Ti je Biri im i dashur, në ty unë jam kënaqur!.”

Mateu 12:42 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:42 (ALB) »
Mbretëresha e jugut do të ringjallet në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojë, sepse ajo erdhi nga skaji më i largët i tokës për të dëgjuar diturinë e Salomonit; dhe ja, këtu është një më i madh se Salomoni.

Jeremia 3:11 ALB Bible Verse Image
Jeremia 3:11 (ALB) »
Pastaj Zoti më tha: "Izraeli rebel u tregua më i drejtë se e pabesa Judë.

Isaia 9:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 9:6 (ALB) »
Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.

Romakëve 2:27 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:27 (ALB) »
Dhe, në qoftë se ai që prej natyrës është i parrethprerë e plotëson ligjin, a nuk do të të gjykojë ai ty që me shkronjën dhe me rrethprerjen je shkelës i ligjit?

Hebrenjve 11:7 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:7 (ALB) »
Me anë të besimit Noeu, i lajmëruar hyjnisht për ato që ende nuk shiheshin, u frikësua dhe ndërtoi një arkë për shpëtimin e shtëpisë së tij, me anë të së cilës e dënoi botën dhe u bë trashëgimtar i drejtësisë që është me anë të besimit.

Isaia 54:17 ALB Bible Verse Image
Isaia 54:17 (ALB) »
Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta dënosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga unë," thotë Zoti.

Luka 9:35 ALB Bible Verse Image
Luka 9:35 (ALB) »
Dhe një zë dilte nga reja duke thënë: “Ky është Biri im i dashur; dëgjojeni.”

Kolosianëve 1:15 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:15 (ALB) »
Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i parëlinduri i çdo krijese,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 11:31 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 11:31 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 11:31 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 11:31 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 11:31 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 11:31 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 11:31 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 11:31 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 11:31 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 11:31 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 11:31 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 11:31 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 11:31 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 11:31 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 11:31 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 11:31 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 11:31 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 11:31 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 11:31 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 11:31 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 11:31 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 11:31 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 11:31 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 11:31 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 11:31 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »