Luka 11:50 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 11:50 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 11:50 ALB - me qëllim që këtij brezi t’i kërkohet - Bible Verse Picture

Luka 11:50 ALB

me qëllim që këtij brezi t’i kërkohet llogari për gjakun e të gjithë profetëve, i cili u derdh që nga krijimi i botës:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 11:50 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 11:49 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 11:50 ALB - me qëllim që këtij brezi t’i kërkohet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 11:50 ALB - me qëllim që këtij brezi t’i kërkohet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 11:50 ALB - me qëllim që këtij brezi t’i kërkohet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 11:50 ALB - me qëllim që këtij brezi t’i kërkohet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 11:50 ALB - me qëllim që këtij brezi t’i kërkohet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 11:50 ALB - me qëllim që këtij brezi t’i kërkohet - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 11:50 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 11:50 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zanafilla 9:5 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 9:5 (ALB) »
Unë do të kërkoj sigurisht llogari për gjakun e jetëve tuaja dhe këtë do t’ia kërkoj çdo kafshe dhe njeriu. Do t’i kërkoj llogari për jetën e njeriut dorës së çdo vëllai të njeriut.

Zbulesa 18:20 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 18:20 (ALB) »
Gëzohu përmbi të, o qiell, dhe ju apostuj të shenjtë dhe profetë, sepse Perëndia duke e gjykuar vuri në vend drejtësinë.”

Eksodi 20:5 ALB Bible Verse Image
Eksodi 20:5 (ALB) »
Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t’i shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz që dënon padrejtësinë e etërve mbi fëmijve të tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë,

Numrat 35:33 ALB Bible Verse Image
Numrat 35:33 (ALB) »
Nuk do të ndotni vendin ku jetoni, sepse gjaku ndot vendin; nuk mund të bëhet asnjë shlyerje për vendin, për gjakun që është derdhur në të veçse me anë të gjakut të atij që e ka derdhur.

2 Mbretërve 24:4 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 24:4 (ALB) »
por edhe për shkak të gjakut të pafajshëm të derdhur prej tij, sepse ai e kishte mbushur Jeruzalemin me gjak të pafajshëm. Për këtë arësye Zoti nuk deshi ta falë.

Psalmet 9:12 ALB Bible Verse Image
Psalmet 9:12 (ALB) »
Sepse ai që kërkon arësyen e gjakut i mban mënd ata; ai nuk e harron britmën e të pikëlluarve.

Isaia 26:21 ALB Bible Verse Image
Isaia 26:21 (ALB) »
Sepse ja, Zoti del nga banesa e tij për të ndëshkuar paudhësinë e banorëve të tokës; toka do të nxjerrë në shesh gjakun e derdhur dhe nuk do të t’i fshehë më të vrarët e saj.

Jeremia 51:56 ALB Bible Verse Image
Jeremia 51:56 (ALB) »
Shkatërrimtari në fakt erdhi kundër saj, kundër Babilonisë; trimat e saj janë kapur, harqet e tyre janë copëtuar, sepse Zoti është Perëndia i shpërblimeve; ai do t’i shpërblejë me siguri.

Jeremia 7:29 ALB Bible Verse Image
Jeremia 7:29 (ALB) »
Pri flokët dhe hidhi tutje, nise vajtimin mbi lartësitë, sepse Zoti ka hedhur poshtë dhe e ka braktisur brezin e zemërimit të tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 11:50 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 11:50 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 11:50 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 11:50 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 11:50 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 11:50 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 11:50 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 11:50 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 11:50 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 11:50 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 11:50 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 11:50 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 11:50 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 11:50 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 11:50 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 11:50 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 11:50 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 11:50 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 11:50 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 11:50 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 11:50 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 11:50 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 11:50 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 11:50 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 11:50 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »