Luka 11:42 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 11:42 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 11:42 ALB - Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju paguani të - Bible Verse Picture

Luka 11:42 ALB

Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju paguani të dhjetën e ryzës, të mendrës dhe të çdo barishteje, dhe pastaj lini pas dore drejtësinë dhe dashurinë e Perëndisë. Këto gjëra duhet t’i bënit, pa i lënë pas dore të tjerat.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 11:42 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 11:41 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 11:42 ALB - Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju paguani të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 11:42 ALB - Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju paguani të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 11:42 ALB - Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju paguani të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 11:42 ALB - Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju paguani të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 11:42 ALB - Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju paguani të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 11:42 ALB - Por mjerë ju, o farisenj! Sepse ju paguani të - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 11:42 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 11:42 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 23:23 ALB Bible Verse Image
Mateu 23:23 (ALB) »
Mjerë ju, skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse ju llogaritni të dhjetën e mëndrës, të koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit: gjyqin, mëshirën dhe besimin; këto gjëra duhet t’i praktikoni pa i lënë pas dore të tjerat.

Luka 18:12 ALB Bible Verse Image
Luka 18:12 (ALB) »
Unë agjëroj dy herë në javë dhe paguaj të dhjetën e gjithçkaje që kam".

Mikea 6:8 ALB Bible Verse Image
Mikea 6:8 (ALB) »
O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë; dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndinë tënd?

Ligji i Përtërirë 10:12 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 10:12 (ALB) »
Dhe tani, o Izrael, çfarë kërkon nga ti Zoti, Perëndia yt? Të kesh frikë nga Zoti, Perëndia yt, të ecësh në tërë rrugët e tij, ta duash dhe t’i shërbesh Zotit, Perëndisë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt,

1 Samuelit 15:22 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 15:22 (ALB) »
Samueli i tha: "Ndoshta i pëlqejnë Zotit olokaustet dhe flijimet si bindje ndaj zërit të Zotit? Ja, bindja është më e mirë se flijimi; dhe të dëgjosh me kujdes është më mirë se dhjami i deshve.

Fjalët e urta 21:3 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 21:3 (ALB) »
Të zbatosh drejtësinë dhe paanësinë është një gjë që i pëlqen Zotit më shumë se flijimi.

Mateu 23:27 ALB Bible Verse Image
Mateu 23:27 (ALB) »
Mjerë ju, o skribë dhe farisenj hipokritë! Sepse u ngjani varreve të zbardhuara (me gëlqere), që nga jashtë duken të bukur, por brenda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithfarë papastërtish.

Malakia 3:8 ALB Bible Verse Image
Malakia 3:8 (ALB) »
Një njeri do të vjedhë Perëndinë? Megjithatë ju më vidhni dhe pastaj thoni: "Çfarë të kemi vjedhur?". Të dhjetën dhe ofertat.

1 Gjonit 4:20 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 4:20 (ALB) »
Po të thotë dikush: “Unë e dua Perëndinë” dhe urren vëllanë e vet, është gënjeshtar; sepse ai që nuk do vëllanë e vet të cilin e sheh, si mund të dojë Perëndinë, që nuk e sheh?

Jeremia 7:21 ALB Bible Verse Image
Jeremia 7:21 (ALB) »
Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: "Shtojini olokaustet tuaja sakrificave tuaja dhe hani mishin e tyre!

Titi 2:11 ALB Bible Verse Image
Titi 2:11 (ALB) »
Sepse hiri shpëtues i Perëndisë iu shfaq gjithë njerëzve,

Gjoni 5:42 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:42 (ALB) »
Por unë ju njoh, që nuk keni dashurinë e Perëndisë në ju.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 11:42 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 11:42 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 11:42 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 11:42 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 11:42 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 11:42 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 11:42 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 11:42 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 11:42 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 11:42 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 11:42 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 11:42 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 11:42 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 11:42 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 11:42 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 11:42 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 11:42 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 11:42 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 11:42 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 11:42 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 11:42 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 11:42 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 11:42 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 11:42 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 11:42 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »