Luka 14:17 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 14:17 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 14:17 ALB - dhe, në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin - Bible Verse Picture

Luka 14:17 ALB

dhe, në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin e vet t’u thotë të ftuarve: Ejani, sepse gjithçka tashmë është gatii".

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 14:17 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 14:16 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 14:17 ALB - dhe, në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 14:17 ALB - dhe, në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 14:17 ALB - dhe, në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 14:17 ALB - dhe, në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 14:17 ALB - dhe, në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 14:17 ALB - dhe, në kohë të darkës, dërgoi shërbëtorin - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 14:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 14:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Fjalët e urta 9:1 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 9:1 (ALB) »
Dituria ka ndërtuar shtëpinë e saj, ka gdhendur shtatë shtyllat e saj.

Mateu 22:3 ALB Bible Verse Image
Mateu 22:3 (ALB) »
Dhe dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur të ftuarit në dasmë, por ata nuk deshën të vijnë.

Mateu 10:1 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:1 (ALB) »
Pastaj Jezusi i thirri të dymbëdhjetë dishepujt e tij rreth vetes dhe u dha autoritet t’i dëbojnë frymërat e ndyra, dhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngatë.

Veprat e Apostujve 2:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:38 (ALB) »
Atëherë Pjetri u tha atyre: “Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë.

Veprat e Apostujve 13:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:26 (ALB) »
Vëllezër, bij të pasardhësve të Abrahamit, dhe ata prej jush që druajnë Perëndinë, juve ju është dërguar fjala e këtij shpëtimi.

Veprat e Apostujve 13:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:38 (ALB) »
Le ta dini, pra, o vëllezër, se nëpërmjet tij ju është shpallur falja e mëkateve,

Gjoni 7:37 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:37 (ALB) »
Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pijë.

Luka 9:1 ALB Bible Verse Image
Luka 9:1 (ALB) »
Pastaj, mbasi i thirri bashkë të dymbëdhjetë dishepujt e vet, u dha atyre pushtet dhe autoritet mbi të gjithë demonët dhe të shërojnë sëmundjet.

Luka 3:4 ALB Bible Verse Image
Luka 3:4 (ALB) »
ashtu siç është shkruar në librin e fjalëve të profetit Isaia, që thotë: “Ja zëri i njërit që bërtet në shkretirë: Përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij!

Luka 10:1 ALB Bible Verse Image
Luka 10:1 (ALB) »
Pastaj Zoti caktoi shtatëdhjetë të tjerë dhe i nisi dy nga dy përpara tij, në çdo qytet dhe vend, ku ai do të shkonte.

Mateu 3:1 ALB Bible Verse Image
Mateu 3:1 (ALB) »
Tani në ato ditë erdhi Gjon Pagëzori, që predikonte në shkretëtirën e Judesë,

Mateu 11:27 ALB Bible Verse Image
Mateu 11:27 (ALB) »
Çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh Birin, përveç Atit; dhe asnjëri nuk e njeh Atin, përveç Birit dhe atij të cilit Biri don t’ia zbulojë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 14:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 14:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 14:17 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 14:17 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 14:17 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 14:17 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 14:17 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 14:17 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 14:17 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 14:17 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 14:17 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 14:17 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 14:17 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 14:17 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 14:17 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 14:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 14:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 14:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 14:17 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 14:17 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 14:17 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 14:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 14:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 14:17 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 14:17 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »