Luka 20:35 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 20:35 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 20:35 ALB - por ata që do të gjenden të denjë të kenë - Bible Verse Picture

Luka 20:35 ALB

por ata që do të gjenden të denjë të kenë pjesë në botën tjetër dhe në ringjalljen e të vdekurve, nuk martohen dhe nuk martojnë;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 20:35 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 20:34 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 20:35 ALB - por ata që do të gjenden të denjë të kenë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 20:35 ALB - por ata që do të gjenden të denjë të kenë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 20:35 ALB - por ata që do të gjenden të denjë të kenë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 20:35 ALB - por ata që do të gjenden të denjë të kenë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 20:35 ALB - por ata që do të gjenden të denjë të kenë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 20:35 ALB - por ata që do të gjenden të denjë të kenë - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 20:35 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 20:35 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Danieli 12:2 ALB Bible Verse Image
Danieli 12:2 (ALB) »
Shumë nga ata që flenë në pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme.

2 Thesalonikasve 1:5 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 1:5 (ALB) »
Ky është një dëftim i gjyqit të drejtë të Përendisë, që ju të çmoheni të denjë për mbretërinë e Perëndisë për të cilën edhe vuani,

Gjoni 5:29 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:29 (ALB) »
dhe do të dalin prej tyre; ata që kanë bërë të mira, në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë bërë të liga, në ringjalljen e dënimit.

Luka 21:36 ALB Bible Verse Image
Luka 21:36 (ALB) »
Prandaj, rrini zgjuar dhe lutuni kurdoherë që të çmoheni të denjë të shpëtoni nga të gjitha ato që do të ngjasin dhe të dilni para Birit të njeriut.”

Mateu 12:32 ALB Bible Verse Image
Mateu 12:32 (ALB) »
Dhe kushdo që flet kundër Birit të njeriut do të falet; por ai që flet kundër Frymës së Shenjtë nuk do të falet as në këtë botë as në atë të ardhme.”

Veprat e Apostujve 24:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 24:15 (ALB) »
duke pasur shpresë në Perëndinë, të cilën edhe këta e kanë, se do të ketë një ringjallje të të vdekurve, qoftë të të drejtëve, qoftë të të padrejtëve.

Veprat e Apostujve 5:41 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:41 (ALB) »
Kështu ata u larguan nga sinedri, duke u gëzuar sepse qenë çmuar të denjë të fyhen për emrin e Jezusit.

Marku 12:24 ALB Bible Verse Image
Marku 12:24 (ALB) »
Jezusi, duke u përgjigjur, tha atyre: “A nuk është pikërisht për këtë që jeni në gabim, sepse nuk i njihni as shkrimet as pushtetin e Perëndisë?

Mateu 22:29 ALB Bible Verse Image
Mateu 22:29 (ALB) »
Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni as Shkrimin as pushtetin e Perëndisë.

Hebrenjve 11:35 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:35 (ALB) »
Gratë morën të vdekurit e tyre me anë të ringjalljes; e të tjerët u torturuan, sepse nuk pranuan çlirimin, për të fituar një ringjallje më të mirë.

Zbulesa 3:4 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 3:4 (ALB) »
Por ke disa veta në Sardë, që nuk e ndotën petkat e tyre; edhe do të ecin me mua të veshur në të bardha, sepse janë të denjë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 20:35 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 20:35 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 20:35 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 20:35 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 20:35 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 20:35 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 20:35 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 20:35 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 20:35 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 20:35 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 20:35 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 20:35 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 20:35 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 20:35 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 20:35 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 20:35 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 20:35 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 20:35 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 20:35 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 20:35 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 20:35 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 20:35 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 20:35 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 20:35 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 20:35 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »