Mateu 22:29 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 22:29 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 22:29 ALB - Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju - Bible Verse Picture

Mateu 22:29 ALB

Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju bëni gabim, sepse nuk e kuptoni as Shkrimin as pushtetin e Perëndisë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 22:29 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 22:28 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 22:29 ALB - Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 22:29 ALB - Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 22:29 ALB - Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 22:29 ALB - Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 22:29 ALB - Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 22:29 ALB - Por Jezusi, duke u përgjigjur u tha atyre: “Ju - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 22:29 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 22:29 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 20:9 ALB Bible Verse Image
Gjoni 20:9 (ALB) »
Ata në fakt, nuk e kishin kuptuar ende Shkrimin, sipas të cilit ai duhet të ringjallej së vdekurish.

Jeremia 32:17 ALB Bible Verse Image
Jeremia 32:17 (ALB) »
"Ah, Zot, Zot! Ja, ti e sajove qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty.

Romakëve 15:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:4 (ALB) »
Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.

Luka 1:37 ALB Bible Verse Image
Luka 1:37 (ALB) »
sepse me Perëndinë asgjë s’është e pamundshme.”

Danieli 12:2 ALB Bible Verse Image
Danieli 12:2 (ALB) »
Shumë nga ata që flenë në pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme.

Isaia 26:19 ALB Bible Verse Image
Isaia 26:19 (ALB) »
Të vdekurit e tu do të rijetojnë, bashkë me kufomën time, do të ringjallen. Zgjohuni dhe gëzohuni, o ju që banoni në pluhur! Sepse vesa jote është si vesa e një drite që shkëlqen dhe toka do të nxjerrë në dritë të vdekurit.

Filipianëve 3:21 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 3:21 (ALB) »
i cili do ta transformojë trupin tonë të përunjur, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij që t’i nënshtrojë ndaj vetes të gjitha gjërat.

Jobi 19:25 ALB Bible Verse Image
Jobi 19:25 (ALB) »
Por unë e di që Shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë.

Veprat e Apostujve 26:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:8 (ALB) »
Përse vallë mendoni se është e pabesueshme që Perëndia t’i ringjallë të vdekurit?

Psalmet 17:15 ALB Bible Verse Image
Psalmet 17:15 (ALB) »
Sa për mua, për hir të drejtësisë do të shoh fytyrën tënde; do të ngopem nga prania jote kur të zgjohem.

Isaia 25:8 ALB Bible Verse Image
Isaia 25:8 (ALB) »
Do të shkatërrojë përgjithnjë vdekjen; Zoti, Zoti, do t’i thajë lotët nga çdo fytyrë, do të heqë nga tërë dheu turpin e popullit të tij, sepse Zoti ka folur.

Psalmet 49:14 ALB Bible Verse Image
Psalmet 49:14 (ALB) »
Shtyhen si dele në drejtim të Sheolit; vdekja do t’i përpijë dhe në mëngjes njerëzit e drejtë do të sundojnë mbi ta. Luksi i tyre do të marrë fund në Sheol, larg banesës së tyre.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 22:29 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 22:29 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 22:29 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 22:29 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 22:29 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 22:29 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 22:29 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 22:29 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 22:29 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 22:29 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 22:29 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 22:29 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 22:29 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 22:29 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 22:29 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 22:29 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 22:29 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 22:29 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 22:29 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 22:29 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 22:29 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »