Luka 22:29 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 22:29 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 22:29 ALB - Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka - Bible Verse Picture

Luka 22:29 ALB

Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka caktuar mua Ati im,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 22:29 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 22:28 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 22:29 ALB - Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 22:29 ALB - Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 22:29 ALB - Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 22:29 ALB - Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 22:29 ALB - Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 22:29 ALB - Dhe unë ju caktoj mbretërinë ashtu si ma ka - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 22:29 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 22:29 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 25:34 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:34 (ALB) »
Atëherë Mbreti do t’u thotë atyre që do të jenë në të djathtën e tij: Ejani, të bekuar të Atit tim; merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gatii për ju që nga krijimi i botës.

2 Timoteut 2:12 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:12 (ALB) »
në qoftë se vuajmë, do të mbretërojmë bashkë me të; po ta mohojmë, edhe ai do të na mohojë.

Mateu 28:18 ALB Bible Verse Image
Mateu 28:18 (ALB) »
Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë.

Jakobit 2:5 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:5 (ALB) »
Dëgjoni, vëllezër të mi shumë të dashur, a nuk i zgjodhi Perëndia të varfërit e botës, që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtarë të mbretërisë që ua premtoi atyre që e duan?

Mateu 24:47 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:47 (ALB) »
Në të vërtetë po ju them se ai do t’ia besojë administrimin e gjithë pasurisë së vet.

Luka 12:32 ALB Bible Verse Image
Luka 12:32 (ALB) »
Mos ki frikë, o tufë e vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t’ju japë mbretërinë.

1 Korintasve 9:25 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 9:25 (ALB) »
Dhe kushdo që merr pjesë në garë kontrollon veten në të gjitha; dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një kurorë që prishet, kurse ne për një kurorë që nuk prishet.

Luka 19:17 ALB Bible Verse Image
Luka 19:17 (ALB) »
dhe ai tha: "Mirë, o shërbëtor i mirë, sepse ke qenë besnik në gjëra të vogëla, merr sundimin mbi dhjetë qytete".

2 Korintasve 1:7 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:7 (ALB) »
Edhe shpresa jonë për ju është e patundur, duke ditur se ashtu siç jeni pjesëmarrës në mundime, kështu do të jeni pjesëmarrës edhe në ngushëllim.

1 Pjetrit 5:4 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:4 (ALB) »
Dhe kur të shfaqet kryebariu, do të merrni kurorën e lavdisë që nuk fishket.

Zbulesa 21:14 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 21:14 (ALB) »
Dhe muri i qytetit kishte dymbëdhjetë themele dhe mbi to ishin emrat e dymbëdhjetë apostujve të Qengjit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 22:29 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 22:29 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 22:29 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 22:29 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 22:29 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 22:29 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 22:29 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 22:29 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 22:29 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 22:29 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 22:29 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 22:29 (GUJIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 22:29 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 22:29 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 22:29 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 22:29 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 22:29 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 22:29 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 22:29 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 22:29 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 22:29 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 22:29 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 22:29 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 22:29 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 22:29 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »