Luka 7:39 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 7:39 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 7:39 ALB - Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, - Bible Verse Picture

Luka 7:39 ALB

Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, tha me vete: “Nëse ky do të ishte një profet, do ta dinte çfarë lloj njeriu është gruaja që po e prek, sepse ajo është një mëkatare.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 7:39 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 7:38 (ALB)
Next Verse
Luka 7:40 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 7:39 ALB - Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 7:39 ALB - Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 7:39 ALB - Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 7:39 ALB - Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 7:39 ALB - Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 7:39 ALB - Kur e pa këtë gjë, fariseu që e kishte ftuar, - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 7:39 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 7:39 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 7:16 ALB Bible Verse Image
Luka 7:16 (ALB) »
Atëherë të gjithë u mrekulluan dhe lëvdonin Perëndinë duke thënë: “Midis nesh doli një profet i madh” dhe: “Perëndia e vizitoi popullin e vet.”

Luka 15:2 ALB Bible Verse Image
Luka 15:2 (ALB) »
Dhe farisenjtë dhe skribët murmuritnin duke thënë: “Ky i pranon mëkatarët dhe ha bashkë me ta.”

Isaia 65:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 65:5 (ALB) »
që thotë: "Rri për llogari tënde, mos u afro, sepse jam më i shenjtë se ti". Këto gjëra janë për mua një tym në hundë, një zjarr që digjet tërë ditën.

Marku 7:21 ALB Bible Verse Image
Marku 7:21 (ALB) »
Sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet,

2 Mbretërve 5:20 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 5:20 (ALB) »
Por Gehazi, shërbëtori i Eliseut, njeriut të Perëndisë, tha me veten e tij: "Ja, zoti im është sjellë tepër mirë me Naamanin, me këtë Sirian, duke mos pranuar nga dora e tij atë që ai kishte sjellë; siç është e vërtetë që Zoti rron, do ta ndjekë nga pas dhe do të marr diçka prej tij".

Luka 18:9 ALB Bible Verse Image
Luka 18:9 (ALB) »
Ai tha edhe këtë shëmbëlltyre për disa që pretendonin se ishin të drejtë dhe i përbuznin të tjerët.

Gjoni 9:24 ALB Bible Verse Image
Gjoni 9:24 (ALB) »
Atëherë ata e thirrën përsëri njeriun që kishte qenë i verbër dhe i thanë: “Jepi lavdi Perëndisë; ne e dimë se ai njeri është mëkatar.”

Gjoni 7:40 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:40 (ALB) »
Shumë veta nga turma, kur i dëgjuan këto fjalë, thoshnin: “Ky është me të vërtetë Profeti!.”

Gjoni 7:12 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:12 (ALB) »
Në turmë pëshpëritej shumë për të; disa thoshnin: “Ai është i mirë!.” Të tjerë thoshnin: “Jo, madje ai e mashtron popullin.”

Gjoni 4:19 ALB Bible Verse Image
Gjoni 4:19 (ALB) »
Gruaja i tha: “Zot, po shoh se ti je një profet.

Luka 18:4 ALB Bible Verse Image
Luka 18:4 (ALB) »
Për një farë kohe ai nuk deshi ta bënte, por pastaj tha me vete: Megjithse nuk kam frikë nga Perëndia dhe s’kam respekt për asnjeri,,

Luka 7:37 ALB Bible Verse Image
Luka 7:37 (ALB) »
Dhe ja, një grua nga ai qytet, që ishte një mëkatare, kur mori vesh se ai ishte në tryezën e shtëpisë së një fariseu, solli një enë alabastri plot me vaj erëkëndshëm.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 7:39 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 7:39 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 7:39 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 7:39 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 7:39 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 7:39 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 7:39 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 7:39 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 7:39 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 7:39 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 7:39 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 7:39 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 7:39 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 7:39 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 7:39 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 7:39 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 7:39 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 7:39 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 7:39 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 7:39 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 7:39 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 7:39 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 7:39 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 7:39 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 7:39 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 7:39 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 7:39 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »