Mateu 3:8 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 3:8 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 3:8 ALB - Jepni pra fryte të denja të - Bible Verse Picture

Mateu 3:8 ALB

Jepni pra fryte të denja të pendesës!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 3:8 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 3:7 (ALB)
Next Verse
Mateu 3:9 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 3:8 ALB - Jepni pra fryte të denja të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 3:8 ALB - Jepni pra fryte të denja të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 3:8 ALB - Jepni pra fryte të denja të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 3:8 ALB - Jepni pra fryte të denja të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 3:8 ALB - Jepni pra fryte të denja të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 3:8 ALB - Jepni pra fryte të denja të - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 3:8 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 3:8 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Luka 3:8 ALB Bible Verse Image
Luka 3:8 (ALB) »
Bëni, pra, fryte të denja pendimi dhe mos filloni të thoni brenda jush: Ne kemi Abrahamin për Atë,," sepse unë po ju them se Perëndia mund t’i nxjerrë fëmijë Abrahamit edhe nga këta gurë.

Veprat e Apostujve 26:20 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:20 (ALB) »
Por në fillim atyre në Damask, pastaj në Jeruzalem, në mbarë krahinën e Judesë dhe johebrenjve, u kam shpallur të pendohen dhe të kthehen te Perëndia, duke bërë vepra të denja pendimi.

2 Pjetrit 1:4 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:4 (ALB) »
me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjestarë të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë.

Galatasve 5:22 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:22 (ALB) »
Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.

Efesianëve 5:9 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:9 (ALB) »
sepse fryti i Frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë,

Mateu 21:28 ALB Bible Verse Image
Mateu 21:28 (ALB) »
“Ç’mendoni? Një njeri kishte dy bij dhe duke iu drejtuar të parit tha: Bir, shko sot të punosh në vreshtin timm";

Filipianëve 1:11 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:11 (ALB) »
të mbushur me fryte drejtësie që arrihen me anë të Jezu Krishtit, për lavdi e për lëvdim të Perëndisë.

Jeremia 36:3 ALB Bible Verse Image
Jeremia 36:3 (ALB) »
Ndofta shtëpia e Judës do të dëgjojë gjithë të keqen që unë mendoj t’u bëj atyre, dhe secili do të tërhiqet nga rruga e tij e keqe, dhe kështu unë do të fal paudhësinë e tyre dhe mëkatin e tyre".

Jeremia 26:13 ALB Bible Verse Image
Jeremia 26:13 (ALB) »
Prandaj korrigjoni tani rrugët dhe veprimet tuaja dhe dëgjoni zërin e Zotit, Perëndisë tuaj, dhe Zoti do të pendohet për të keqen që ka shqiptuar kundër jush.

Romakëve 2:4 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:4 (ALB) »
Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, të durimit dhe zemërgjerësisë së tij, duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prin në pendim?

Jeremia 7:3 ALB Bible Verse Image
Jeremia 7:3 (ALB) »
Kështu thotë Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: "Ndreqni rrugët dhe veprimet tuaja, dhe unë do të bëj që të banoni në këtë vend.

Isaia 1:16 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:16 (ALB) »
Lahuni, pastrohuni, largoni nga prania ime ligësinë e veprimeve tuaja, mos bëni më keq.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 3:8 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 3:8 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 3:8 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 3:8 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 3:8 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 3:8 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 3:8 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 3:8 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 3:8 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 3:8 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 3:8 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 3:8 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 3:8 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 3:8 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 3:8 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 3:8 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 3:8 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 3:8 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 3:8 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 3:8 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 3:8 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 3:8 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 3:8 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »