Mateu 5:6 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 5:6 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 5:6 ALB - Lum ata që janë të uritur dhe të etur për - Bible Verse Picture

Mateu 5:6 ALB

Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 5:6 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 5:5 (ALB)
Next Verse
Mateu 5:7 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 5:6 ALB - Lum ata që janë të uritur dhe të etur për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 5:6 ALB - Lum ata që janë të uritur dhe të etur për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 5:6 ALB - Lum ata që janë të uritur dhe të etur për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 5:6 ALB - Lum ata që janë të uritur dhe të etur për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 5:6 ALB - Lum ata që janë të uritur dhe të etur për - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 5:6 ALB - Lum ata që janë të uritur dhe të etur për - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 5:6 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 5:6 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 4:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 4:14 (ALB) »
por kush pi nga uji që do t’i jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; por uji që unë do t’i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë të përjetshme.”

Psalmet 107:9 ALB Bible Verse Image
Psalmet 107:9 (ALB) »
Sepse ai ka ngopur shpirtin e etur dhe e ka mbushur me të mira shpirtin e uritur.

Gjoni 6:27 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:27 (ALB) »
Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t’jua japë Biri i njëriut, sepse mbi të Ati, domethënë Perëndia, vuri vulën e tij.”

Gjoni 6:48 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:48 (ALB) »
Unë jam buka e jetës.

Isaia 55:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 55:1 (ALB) »
"O ju të gjithë që keni etje, ejani tek ujërat, dhe ju që nuk keni para ejani, blini dhe hani! Ejani, blini pa para dhe pa paguar verë dhe qumësht!

Psalmet 145:19 ALB Bible Verse Image
Psalmet 145:19 (ALB) »
Ai kënaq dëshirën e atyre që kanë frikë prej tij, dëgjon britmën dhe i shpëton.

Zbulesa 7:16 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 7:16 (ALB) »
Ata nuk do të kenë më uri, as nuk do të kenë etje, as nuk do t’i godasë më dielli, as kurrfarë vape,

Psalmet 42:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 42:1 (ALB) »
Ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rrëketë e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrtë për ty, o Perëndi.

Luka 6:21 ALB Bible Verse Image
Luka 6:21 (ALB) »
Lum ju, që tani keni uri, sepse do të ngopeni. Lum ju, që tani qani, sepse do të qeshni.

Gjoni 7:37 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:37 (ALB) »
Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmbë dhe thirri duke thënë: “Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pijë.

Psalmet 63:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 63:1 (ALB) »
O Perëndi, ti je Perëndia im, unë të kërkoj në mëngjes; shpirti im është i etur për ty; ty të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur, pa ujë.

Amosi 8:11 ALB Bible Verse Image
Amosi 8:11 (ALB) »
Ja, do të vijnë ditët," thotë Zoti, Zoti, "gjatë të cilave unë do të dërgoj urinë në vend, jo uri për bukë dhe etje për ujë, por më tepër për të dëgjuar fjalët e Zotit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 5:6 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 5:6 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 5:6 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 5:6 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 5:6 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 5:6 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 5:6 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 5:6 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 5:6 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 5:6 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 5:6 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 5:6 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 5:6 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 5:6 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 5:6 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 5:6 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 5:6 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 5:6 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 5:6 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 5:6 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 5:6 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 5:6 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 5:6 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »