Mateu 6:8 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 6:8 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 6:8 ALB - Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di - Bible Verse Picture

Mateu 6:8 ALB

Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju t’i kërkoni.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 6:8 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 6:7 (ALB)
Next Verse
Mateu 6:9 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 6:8 ALB - Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 6:8 ALB - Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 6:8 ALB - Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 6:8 ALB - Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 6:8 ALB - Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 6:8 ALB - Mos u bëni, pra, si ata, sepse Ati juaj i di - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 6:8 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 6:8 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 6:32 ALB Bible Verse Image
Mateu 6:32 (ALB) »
Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra; Ati juaj qiellor, pra, e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra.

Luka 12:30 ALB Bible Verse Image
Luka 12:30 (ALB) »
sepse njerëzit e botës i kërkojnë të gjitha këto, por Ati juaj e di që ju keni nevojë për to.

Filipianëve 4:6 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 4:6 (ALB) »
Mos u shqetësoni për asgjë, por, në çdo gjë, ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim.

Gjoni 16:23 ALB Bible Verse Image
Gjoni 16:23 (ALB) »
Atë ditë ju nuk do të më bëni më asnjë pyetje. Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them se çdo gjë që t’i kërkoni Atit në emrin tim, ai do t’jua japë.

Psalmet 38:9 ALB Bible Verse Image
Psalmet 38:9 (ALB) »
O Zot, çdo dëshirë që kam është para teje dhe psherëtimat e mia nuk të janë fshehur.

Psalmet 69:17 ALB Bible Verse Image
Psalmet 69:17 (ALB) »
Mos e fshih fytyrën tënde nga shërbëtori yt, sepse jam në ankth; nxito të më përgjigjesh.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 6:8 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 6:8 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 6:8 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 6:8 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 6:8 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 6:8 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 6:8 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 6:8 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 6:8 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मत्तय 6:8 (MARIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مَتَّى 6:8 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 6:8 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 6:8 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 6:8 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 6:8 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 6:8 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 6:8 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 6:8 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 6:8 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 6:8 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 6:8 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 6:8 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 6:8 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »