Veprat e Apostujve 10:25 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 10:25 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 10:25 ALB - Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 10:25 ALB

Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër këmbë dhe e adhuroi.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 10:25 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 10:25 ALB - Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 10:25 ALB - Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 10:25 ALB - Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 10:25 ALB - Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 10:25 ALB - Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 10:25 ALB - Kur hyri Pjetri, Korneli i doli para, i ra ndër - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 10:25 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 10:25 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zbulesa 19:10 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 19:10 (ALB) »
Edhe rashë përpara këmbëve të tij për ta adhuruar, por ai më tha: “Ruaju se e bën, unë jam bashkëshërbëtori yt si dhe i vëllezërve të tu që kanë dëshminë e Jezusit. Perëndinë adhuroje! Sepse dëshmia e Jezusit është frymë e profecisë.”

Danieli 2:46 ALB Bible Verse Image
Danieli 2:46 (ALB) »
Atëherë mbreti Nebukadnetsar ra me fytyrë dhe ra permbys para Danielit; pastaj urdhëroi që t’i paraqitnin një ofertë dhe temjan.

Mateu 8:2 ALB Bible Verse Image
Mateu 8:2 (ALB) »
Dhe ja, një lebroz erdhi dhe e adhuroi, duke thënë: “O Zot, po të duash, ti mund të më shërosh.”

Veprat e Apostujve 14:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 14:11 (ALB) »
Turma, kur pa ç’kishte bërë Pali, e ngriti zërin duke thënë në gjuhën likaonike: “Perënditë zbritën ndër ne, në trajtë njeriu.”

Zbulesa 22:8 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 22:8 (ALB) »
Dhe unë, Gjoni, jam ai që kam parë dhe dëgjuar këto gjëra; dhe kur dëgjova dhe pashë, rashë për ta adhuruar përpara këmbëve të engjëllit që m’i tregonte këto gjëra.

Danieli 2:30 ALB Bible Verse Image
Danieli 2:30 (ALB) »
Sa për mua, ky sekret m’u zbulua jo sepse kam më tepër dituri nga tërë të gjallët e tjerë, por me qëllim që interpretimi im t’i njoftohet mbretit, dhe ti të njihesh me mendimet e zemrës sate.

Mateu 14:33 ALB Bible Verse Image
Mateu 14:33 (ALB) »
Atëherë ata që ishin në barkë erdhën dhe e adhuruan, duke thënë: “Me të vërtetë ti je Biri i Perëndisë!.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 10:25 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 10:25 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 10:25 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 10:25 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 10:25 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 10:25 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 10:25 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 10:25 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 10:25 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 10:25 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 10:25 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 10:25 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 10:25 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 10:25 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 10:25 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 10:25 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »