Veprat e Apostujve 10:35 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 10:35 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 10:35 ALB - por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 10:35 ALB

por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 10:35 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 10:35 ALB - por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 10:35 ALB - por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 10:35 ALB - por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 10:35 ALB - por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 10:35 ALB - por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 10:35 ALB - por, në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 10:35 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 10:35 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Gjonit 2:29 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:29 (ALB) »
Në qoftë se e dini se ai është i drejtë, ta dini se kushdo që praktikon drejtësinë ka lindur prej tij.

Veprat e Apostujve 10:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:2 (ALB) »
ai ishte njeri i perëndishëm dhe që e druante Perëndinë me gjithë shtëpinë e tij; i jepte shumë lëmoshë popullit dhe vazhdimisht i lutej Perëndisë.

Veprat e Apostujve 15:9 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:9 (ALB) »
dhe ai nuk bëri asnjë dallim midis nesh dhe atyre, duke i pastruar zemrat e tyre me anë të besimit.

2 Korintasve 7:1 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 7:1 (ALB) »
Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe e frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin tonë në druajtjen e Perëndisë.

Kolosianëve 3:11 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:11 (ALB) »
Këtu nuk ka më Grek e Jud, rrethprerje dhe parrethprerje, Barbar e Skithas, shërbëtor e i lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë.

Isaia 56:3 ALB Bible Verse Image
Isaia 56:3 (ALB) »
Të mos thotë biri i të huajit që është bashkuar me Zotin: "Zoti me siguri më ka përjashtuar nga populli i tij". Dhe të mos thotë eunuku: "Ja, unë jam një dru i thatë".

Fjalët e urta 16:6 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 16:6 (ALB) »
Me mirësinë dhe me të vërtetën padrejtësia shlyhet, dhe me frikën e Zotit njeriu largohet nga e keqja.

Romakëve 10:12 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:12 (ALB) »
Sepse nuk ka dallim në mes Judeut dhe Grekut, sepse një i vetëm është Perëndia i të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë atyre që e thërrasin.

Hebrenjve 11:4 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:4 (ALB) »
Me anë të besimit Abeli i ofroi Perëndisë flijim më të mirë nga ai i Kainit; me anë të tij ai mori dëshmimin se ishte i drejtë, sepse Perëndia dha dëshmin se i pranoi ofertat e tij; dhe me anë të tij, ndonëse vdiq, ai po flet ende.

Predikuesi 12:13 ALB Bible Verse Image
Predikuesi 12:13 (ALB) »
Të dëgjojmë, pra, përfundimin e gjithë ligjëratës: "Ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është tërësia e njeriut".

Fjalët e urta 1:7 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 1:7 (ALB) »
Frika e Zotit është fillimi i njohjes; por njerëzit e pamend përçmojnë diturinë dhe arsimin.

Kolosianëve 1:6 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:6 (ALB) »
që arriti te ju, sikurse edhe në gjithë botën, dhe po jep fryt e rritet, sikurse edhe ndër ju, nga dita që dëgjuat dhe njohët hirin e Perëndisë në të vërtetë,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 10:35 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 10:35 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 10:35 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 10:35 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 10:35 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 10:35 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 10:35 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 10:35 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 10:35 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 10:35 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 10:35 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 10:35 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 10:35 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 10:35 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 10:35 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 10:35 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »