Veprat e Apostujve 11:17 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 11:17 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 11:17 ALB - Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 11:17 ALB

Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të njëjtën dhuratë që kemi marrë ne, që besuam në Zotin Jezu Krisht, kush isha unë që të mund t’i kundërvihesha Perëndisë?.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 11:17 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 11:17 ALB - Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 11:17 ALB - Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 11:17 ALB - Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 11:17 ALB - Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 11:17 ALB - Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 11:17 ALB - Në qoftë se Perëndia, pra, u dha atyre të - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 11:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 11:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 10:47 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:47 (ALB) »
“A mund ta ndalojë dikush ujin, që të mos pagëzohen këta që kanë marrë Frymën e Shenjtë pikërisht si ne?.”

Romakëve 9:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:20 (ALB) »
Po kush je ti, o njeri, që i kundërpërgjigjesh Perëndisë? A mund t’i thotë ena mjeshtrit: “Përse më bërë kështu?.”

Romakëve 11:34 ALB Bible Verse Image
Romakëve 11:34 (ALB) »
“Sepse kush e njohu mendjen e Zotit? Ose kush u bë këshilltar i tij?

Romakëve 9:15 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:15 (ALB) »
Ai i thotë në fakt Moisiut: “Do të kem mëshirë për atë që të kem mëshirë, dhe do të kem dhembshuri për atë që do të kem dhembshuri.”

Veprat e Apostujve 15:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:8 (ALB) »
Perëndia, që i njeh zemrat, u ka dhënë atyre dëshmi, duke u dhënë Frymën e Shenjtë, sikurse edhe neve;

Veprat e Apostujve 11:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 11:15 (ALB) »
Sapo kisha filluar të flas, kur Fryma e Shenjtë zbriti mbi ta, sikurse kishte zbritur në fillim mbi ne.

Veprat e Apostujve 10:45 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:45 (ALB) »
Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e Frymës se Shenjtë u shpërnda edhe mbi johebrenjtë,

Veprat e Apostujve 5:39 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:39 (ALB) »
por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendeshit në luftë kundër vetë Perëndisë!.”

Mateu 20:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 20:14 (ALB) »
Merr atë që të takon ty dhe shko; por unë dua t’i jap këtij të fundit aq sa ty.

Danieli 4:35 ALB Bible Verse Image
Danieli 4:35 (ALB) »
Tërë banorët e dheut përpara tij konsiderohen si asgjë; ai vepron si të dojë me ushtrinë e qiellit dhe me banorët e dheut. Askush nuk mund t’ia ndalë dorën ose t’i thotë: "Çfarë po bën?".

Jobi 40:8 ALB Bible Verse Image
Jobi 40:8 (ALB) »
A dëshiron pikërisht të anulosh gjykimin tim, të më dënosh mua për të justifikuar vetveten?

Jobi 33:13 ALB Bible Verse Image
Jobi 33:13 (ALB) »
Pse hahesh me të, kur ai nuk jep llogari për asnjë nga veprimet e tij?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 11:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 11:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 11:17 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 11:17 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 11:17 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 11:17 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 11:17 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 11:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 11:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 11:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 11:17 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 11:17 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 11:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 11:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 11:17 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 11:17 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »