Veprat e Apostujve 11:28 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 11:28 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 11:28 ALB - Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 11:28 ALB

Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe nëpërmjet Frymës parathoshte se do të ndodhte në mbarë botën një zi e madhe buke; dhe kjo ndodhi më vonë në kohën nën Klaud Cezarit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 11:28 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 11:28 ALB - Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 11:28 ALB - Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 11:28 ALB - Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 11:28 ALB - Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 11:28 ALB - Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 11:28 ALB - Dhe një nga ata, me emër Agab, u ngrit dhe - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 11:28 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 11:28 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 21:10 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 21:10 (ALB) »
Dhe, pasi qëndruam ne atje shumë ditë, zbriti nga Judeja një farë profeti me emër Agabo.

Veprat e Apostujve 18:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:2 (ALB) »
Dhe si gjeti një farë Judeu, me emër Akuila, lindur në Pont, i ardhur rishtas nga Italia bashkë me gruan e tij Priskilën (sepse Klaudi kishte urdhëruar që të gjithë Judenjtë të largohen nga Roma), shkoi tek ata.

Luka 3:1 ALB Bible Verse Image
Luka 3:1 (ALB) »
Tani në vitin e pesëmbëdhjetë të mbretërimit të Tiberit Cezar, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i Judesë, Herodi tetrarku i Galilesë, i vëllai, Filipi, tetrarku i Itureas dhe i krahinës së Trakonitidës dhe Lizania tetrarku i Abilenës,

Luka 2:1 ALB Bible Verse Image
Luka 2:1 (ALB) »
Tani, në atë ditë u shpall një dekret nga ana e Cezar Augustit, për të kryer regjistrimin e popullsisë të gjithë perandorisë.

Zanafilla 41:30 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 41:30 (ALB) »
por pas këtyre do të vinë shtatë vite zije buke dhe gjithë ai bollëk do të harrohet në vendin e Egjiptit; dhe zija do të ligështojë vendin.

Zanafilla 41:38 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 41:38 (ALB) »
Dhe Faraoni u tha nëpunësve të tij: "A mund të gjejmë një njeri si ky, tek i cili të gjendet Fryma e Perëndisë?".

1 Mbretërve 17:1 ALB Bible Verse Image
1 Mbretërve 17:1 (ALB) »
Elia, Tishbiti, një nga banorët e Galaadit i tha Ashabit: "Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, Perëndia i Izraelit, në prani të të cilit unë ndodhem, nuk do të ketë as vesë as shi gjatë këtyre viteve, veçse me fjalën time".

2 Mbretërve 8:1 ALB Bible Verse Image
2 Mbretërve 8:1 (ALB) »
Eliseu i tha gruas, djalin e së cilës e kishte ringjallur: "Çohu dhe shko jashtë, ti me gjithë familjen tënde, për të banuar ku të mundesh, sepse Zoti ka vendosur të pllakosë zia, që do të zgjasë shtatë vjet në vend".

Mateu 24:14 ALB Bible Verse Image
Mateu 24:14 (ALB) »
Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 11:28 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 11:28 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 11:28 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 11:28 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 11:28 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 11:28 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 11:28 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 11:28 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 11:28 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 11:28 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 11:28 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 11:28 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 11:28 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 11:28 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 11:28 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 11:28 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »