Veprat e Apostujve 11:2 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 11:2 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 11:2 ALB - Dhe, kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata që - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 11:2 ALB

Dhe, kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata që ishin rrethprerë haheshin me të,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 11:2 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 11:2 ALB - Dhe, kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 11:2 ALB - Dhe, kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 11:2 ALB - Dhe, kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 11:2 ALB - Dhe, kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 11:2 ALB - Dhe, kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 11:2 ALB - Dhe, kur Pjetri u ngjit në Jeruzalem, ata që - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 11:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 11:2 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 10:45 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:45 (ALB) »
Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e Frymës se Shenjtë u shpërnda edhe mbi johebrenjtë,

Veprat e Apostujve 10:9 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:9 (ALB) »
Të nesërmen, ndërsa ata po udhëtonin dhe po i afroheshin qytetit, Pjetri u ngjit në tarracë, rreth orës së gjashtë për t’u lutur.

Veprat e Apostujve 15:5 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:5 (ALB) »
Por u ngritën disa nga sekti i farisenjve, që kishin besuar dhe thanë: “Duhen rrethprerë johebrenjtë dhe të urdhërohen të zbatojnë ligjin e Moisiut.”

Veprat e Apostujve 21:20 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 21:20 (ALB) »
Dhe ata, kur dëgjuan këtë, përlëvduan Perëndinë dhe i thanë Palit: “Vëlla, ti po sheh sa mijëra Judenj ka që kanë besuar; dhe të gjithë i përbahen me zell ligjit.

Veprat e Apostujve 15:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:1 (ALB) »
Dhe disa, që zbritën nga Judeja, mësonin vëllezërit: “Nëse nuk jeni rrethprerë sipas ritit të Moisiut, nuk mund të shpëtoheni.”

Galatasve 2:12 ALB Bible Verse Image
Galatasve 2:12 (ALB) »
Në fakt, para se të vinin disa njerëz nga ana e Jakobit, ai hante me johebrenjtë; po, kur erdhën ata, ai u tërhoq dhe u nda, duke druajtur ata të rrethprerjes.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 11:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 11:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 11:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 11:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 11:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 11:2 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 11:2 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 11:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 11:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 11:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 11:2 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 11:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 11:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 11:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 11:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 11:2 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »