Veprat e Apostujve 13:31 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 13:31 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 13:31 ALB - dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 13:31 ALB

dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin ngjitur me të nga Galilea në Jeruzalem, të cilët tani janë dëshmitarë të tij para popullit.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 13:31 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 13:31 ALB - dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 13:31 ALB - dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 13:31 ALB - dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 13:31 ALB - dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 13:31 ALB - dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 13:31 ALB - dhe ai u pa për shumë ditë nga ata që ishin - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 13:31 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 13:31 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 1:3 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:3 (ALB) »
Atyre, pasi pati vuajtur, iu paraqit i ngjallur me shumë prova bindëse, duke u parë prej tyre për dyzet ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë.

Luka 24:48 ALB Bible Verse Image
Luka 24:48 (ALB) »
Dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave.

Mateu 28:16 ALB Bible Verse Image
Mateu 28:16 (ALB) »
Pastaj të njëmbëdhjetë dishepujt shkuan në Galile, në atë mal që u kishte caktuar Jezusi

Veprat e Apostujve 1:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:8 (ALB) »
Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari dhe deri në skajin e dheut.”

Veprat e Apostujve 1:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:11 (ALB) »
dhe thanë: “Burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë të shkojë në qiell.”

Veprat e Apostujve 10:41 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:41 (ALB) »
jo mbarë popullit, por dëshmitarëve të paracaktuar nga Perëndia, neve, që hëngrëm dhe pimë me të, mbasi ai u ngjall së vdekuri.

Veprat e Apostujve 3:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:15 (ALB) »
dhe vratë princin e jetës, që Perëndia e ka ringjallur prej së vdekuri dhe për të cilin ne jemi dëshmitarë!

Veprat e Apostujve 2:32 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:32 (ALB) »
Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur; dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitarë!

1 Korintasve 15:5 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 15:5 (ALB) »
edhe se iu shfaq Kefës dhe pastaj të dymbëdhjetëve.

Veprat e Apostujve 1:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 1:22 (ALB) »
duke filluar që nga pagëzimi i Gjonit e deri në atë ditë kur u muarr në qiell nga mesi ynë, një prej tyre të bëhet dëshmitar me ne, i ringjalljes së tij.”

Veprat e Apostujve 5:32 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:32 (ALB) »
Dhe për këto gjëra ne jemi dëshmitarë të tij, si edhe Fryma e Shenjtë, që Perëndia ua ka dhënë atyre që i binden atij.”

Veprat e Apostujve 10:39 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:39 (ALB) »
Dhe ne jemi dëshmitarë për të gjitha ato që ai bëri në vendin e Judesë dhe në Jeruzalem; dhe se si ata e vranë, duke e varur në një dru.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 13:31 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 13:31 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 13:31 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 13:31 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 13:31 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 13:31 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 13:31 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 13:31 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 13:31 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 13:31 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 13:31 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 13:31 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 13:31 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 13:31 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 13:31 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 13:31 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »