Veprat e Apostujve 13:52 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 13:52 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 13:52 ALB - Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 13:52 ALB

Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me Frymën e Shenjtë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 13:52 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 13:52 ALB - Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 13:52 ALB - Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 13:52 ALB - Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 13:52 ALB - Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 13:52 ALB - Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 13:52 ALB - Dhe dishepujt ishin mbushur me gëzim dhe me - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 13:52 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 13:52 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 15:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:13 (ALB) »
Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!

1 Thesalonikasve 1:6 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 1:6 (ALB) »
Dhe ju u bëtë imituesit tanë dhe të Zotit, duke e pranuar fjalën në mes të një pikëllimi të madh, me gëzimin e Frymës së Shenjtë,

Veprat e Apostujve 2:4 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:4 (ALB) »
Kështu të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si Fryma e Shenjtë ua jepte të shpreheshin.

Veprat e Apostujve 4:31 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:31 (ALB) »
Dhe, mbasi qenë lutur, vendi ku ishin mbledhur u drodh; dhe të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë, dhe e shpallnin fjalën e Perëndisë me çiltersi.

Mateu 5:12 ALB Bible Verse Image
Mateu 5:12 (ALB) »
Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush.”

Jakobit 1:2 ALB Bible Verse Image
Jakobit 1:2 (ALB) »
Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet,

1 Pjetrit 4:13 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 4:13 (ALB) »
Por gëzohuni, duke qenë pjestarë të mundimeve të Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij të mund të gëzoheni dhe të ngazëlloheni.

Efesianëve 5:18 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 5:18 (ALB) »
Dhe mos u dehni me verë, në të cilën ka shthurje, por mbushuni me Frymë,

Galatasve 5:22 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:22 (ALB) »
Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.

2 Korintasve 8:2 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 8:2 (ALB) »
se, në mes të shumë sprovave pikëllimi, mbushullia e gëzimit të tyre dhe varfëria e tyre e thellë e treguan në pasuritë e dorëgjërësinë e tyre.

Romakëve 5:3 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:3 (ALB) »
Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbënguljen,

Romakëve 14:17 ALB Bible Verse Image
Romakëve 14:17 (ALB) »
sepse mbretëria e Perëndisë nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në Frymën e Shenjtë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 13:52 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 13:52 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 13:52 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 13:52 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 13:52 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 13:52 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 13:52 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 13:52 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 13:52 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 13:52 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 13:52 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 13:52 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 13:52 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 13:52 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 13:52 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 13:52 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »