Veprat e Apostujve 16:34 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 16:34 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 16:34 ALB - Mbasi i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 16:34 ALB

Mbasi i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi tryezën dhe u gëzua me gjithë familjen e tij që kishte besuar në Perëndinë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 16:34 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 16:34 ALB - Mbasi i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 16:34 ALB - Mbasi i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 16:34 ALB - Mbasi i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 16:34 ALB - Mbasi i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 16:34 ALB - Mbasi i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 16:34 ALB - Mbasi i çoi në shtëpinë e vet, ua shtroi - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 16:34 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 16:34 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Romakëve 15:13 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:13 (ALB) »
Dhe Perëndia i shpresës le t’ju mbushë me çfarëdo gëzimi dhe paqe me anë të besimit, që të keni mbushulli në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë!

Veprat e Apostujve 2:46 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:46 (ALB) »
Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull dhe, duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe me thjeshtësi zemre,

Romakëve 5:2 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:2 (ALB) »
me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë hir në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburremi në shpresën e lavdisë së Perëndisë.

Romakëve 5:11 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:11 (ALB) »
E jo vetëm kaq, por edhe mburremi në Perëndinë, nëpërmjet Zotit tonë Jezu Krisht, me anë të të cilit tani kemi marrë pajtimin.

Galatasve 5:22 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:22 (ALB) »
Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.

Filipianëve 4:17 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 4:17 (ALB) »
Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt që tepron për dobinë tuaj.

Filipianëve 4:4 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 4:4 (ALB) »
Gëzohuni gjithnjë në Zotin; po jua them përsëri: Gëzohuni!

1 Thesalonikasve 4:9 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 4:9 (ALB) »
Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë që t’ju shkruaj, sepse ju vetë jeni të mësuar nga Perëndia që të doni njeri tjetrin.

Filipianëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:7 (ALB) »
Dhe është e drejtë që unë të ndjej këto për ju të gjithë, sepse ju kam në zemër, sepse ju si në vargonjtë e mi ashtu edhe në mbrojtjen dhe në vërtetimin e ungjillit jeni të gjithë pjestarë me mua të hirit.

Jakobit 2:14 ALB Bible Verse Image
Jakobit 2:14 (ALB) »
Ç’dobi ka, vëllezër të mi, nëse dikush thotë se ka besim, por nuk ka vepra? A mund ta shpëtojë atë besimi?

1 Pjetrit 1:6 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:6 (ALB) »
Për këtë gëzohuni, ndonëse, në qoftë se duhet, për pak kohë, tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme,

Isaia 12:1 ALB Bible Verse Image
Isaia 12:1 (ALB) »
Atë ditë do të thuash: "Unë të kremtoj, o Zot. Edhe pse ishe i zemëruar me mua, zemërimi yt me mua u qetësua dhe më ka ngushëlluar.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 16:34 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 16:34 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 16:34 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 16:34 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 16:34 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 16:34 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 16:34 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 16:34 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 16:34 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 16:34 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 16:34 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 16:34 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 16:34 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 16:34 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 16:34 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 16:34 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »