Veprat e Apostujve 17:29 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 17:29 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 17:29 ALB - Duke qenë, pra, se ne jemi pasardhës të - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 17:29 ALB

Duke qenë, pra, se ne jemi pasardhës të Perëndisë, nuk duhet të mendojmë që natyra e perëndishme është e ngjashme me arin ose me argjendin, ose me gurin ose me një vepër arti të latuar dhe të shpikur nga njeriu.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 17:29 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 17:29 ALB - Duke qenë, pra, se ne jemi pasardhës të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 17:29 ALB - Duke qenë, pra, se ne jemi pasardhës të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 17:29 ALB - Duke qenë, pra, se ne jemi pasardhës të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 17:29 ALB - Duke qenë, pra, se ne jemi pasardhës të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 17:29 ALB - Duke qenë, pra, se ne jemi pasardhës të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 17:29 ALB - Duke qenë, pra, se ne jemi pasardhës të - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 17:29 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 17:29 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Isaia 40:25 ALB Bible Verse Image
Isaia 40:25 (ALB) »
"Me kë kërkoni, pra, të më ngjasoni, që të jem baras me të?," thotë i Shenjti.

Eksodi 20:4 ALB Bible Verse Image
Eksodi 20:4 (ALB) »
Nuk do të bësh skulpturë ose shëmbëlltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt ose këtu poshtë në tokë ose në ujërat nën tokë.

Psalmet 115:4 ALB Bible Verse Image
Psalmet 115:4 (ALB) »
Idhujt e tyre janë argjend dhe ar, vepër e duarve të njeriut.

Habakuku 2:19 ALB Bible Verse Image
Habakuku 2:19 (ALB) »
Mjerë ai që i thotë drurit: "Zgjohu!," apo gurit të heshtur: "Çohu!". A mund t’ju mësojë ai diçka? Ja, është i mbuluar me ar dhe me argjend, por në të nuk ka asnjë frymë jete.

Jeremia 10:4 ALB Bible Verse Image
Jeremia 10:4 (ALB) »
E zbukurojnë me argjend dhe me ar, e fiksojnë me gozhda dhe çekiçë që të mos lëvizë nga vendi.

Isaia 46:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 46:5 (ALB) »
Me cilin doni të më barazoni, me cilin doni të më krahasoni që mund të jemi të njëllojtë?

Psalmet 106:20 ALB Bible Verse Image
Psalmet 106:20 (ALB) »
dhe e ndërruan lavdinë e tyre me shëmbëllytrën e një kau që ha bar.

Isaia 44:9 ALB Bible Verse Image
Isaia 44:9 (ALB) »
Ata që prodhojnë shëmbëlltyra të gdhendura janë krejt kotësi; gjërat e tyre më të çmuara nuk hyjnë fare në punë; dëshmitarët e tyre nuk shohin dhe as nuk kuptojnë gjë, prandaj do të mbulohen me turp.

Romakëve 1:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:20 (ALB) »
Në fakt cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm.

Isaia 40:12 ALB Bible Verse Image
Isaia 40:12 (ALB) »
Kush i ka matur ujëat me gropën e dorës, kush ka marrë përmasat e qiellit me pëllëmbë, kush ka mbledhur pluhurin e tokës në një masë apo ka peshuar malet me një peshore dhe kodrat e tyre me një kandar?

Psalmet 94:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 94:7 (ALB) »
dhe thonë: "Zoti nuk shikon, Perëndia i Jakobit nuk kupton".

Eksodi 32:4 ALB Bible Verse Image
Eksodi 32:4 (ALB) »
i cili i mori nga duart e tyre dhe, mbasi i modeloi me daltë, bëri një viç prej metali të shkrirë. Atëherë ata thanë: "O Izrael, ky është perëndia yt që të nxori nga vendi i Egjiptit!".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 17:29 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 17:29 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 17:29 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 17:29 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 17:29 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 17:29 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 17:29 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 17:29 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 17:29 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 17:29 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 17:29 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 17:29 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 17:29 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 17:29 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 17:29 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 17:29 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »