Veprat e Apostujve 18:4 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 18:4 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 18:4 ALB - Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 18:4 ALB

Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe bindte Judenj dhe Grekë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 18:4 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 18:4 ALB - Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 18:4 ALB - Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 18:4 ALB - Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 18:4 ALB - Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 18:4 ALB - Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 18:4 ALB - Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 18:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 18:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 17:17 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:17 (ALB) »
Ai, pra, po diskutonte në sinagogë me Judenjtët dhe me njerëz të përshpirtshëm dhe çdo ditë në sheshin e tregut me ata që takonte.

2 Korintasve 5:11 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 5:11 (ALB) »
Duke e njohur frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia; dhe unë shpresoj se edhe në ndërgjegjet tuaja të jemi njohur.

Veprat e Apostujve 13:14 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:14 (ALB) »
Por ata, duke vazhduar rrugën nga Perga, arritën në Antioki të Pisidisë; dhe, mbasi hynë në sinagogë ditën e shtunë, u ulën.

Veprat e Apostujve 17:11 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:11 (ALB) »
Por këta ishin më fisnikë nga ndjenjat se ata të Thesalonikit dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të parë nëse këto gjëra ishin ashtu.

Veprat e Apostujve 18:13 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:13 (ALB) »
duke thënë: “Ky ua mbush mendjen njerëzve t’i shërbejnë Perëndisë, në kundërshtim me ligjin.”

Veprat e Apostujve 19:8 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 19:8 (ALB) »
Pastaj ai hyri në sinagogë dhe u foli lirisht njerëzve tre muaj me radhë, duke diskutuar dhe duke i bindur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë.

Veprat e Apostujve 19:26 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 19:26 (ALB) »
Dhe ju shihni dhe dëgjoni se ky Pali ua ka mbushur mendjen dhe ktheu një numër të madh njerëzish jo vetëm në Efes, por gati në mbarë Azinë, duke thënë se nuk janë perëndi ata që janë bërë me duar.

Veprat e Apostujve 28:23 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 28:23 (ALB) »
Dhe, mbasi i caktuan një ditë, erdhën shumë veta tek ai në banesën e tij; dhe ai shtjellonte dhe u dëshmonte atyre për mbretërinë e Perëndisë dhe, me anë të ligjit të Moisiut dhe të profetëve kërkonte t’i bindte për gjërat që i përkasin Jezusit, që nga mëngjesi e deri në mbrëmje.

Veprat e Apostujve 17:1 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:1 (ALB) »
Dhe mbasi kishin kaluar nëpër Amfipoli dhe nëpër Apoloni, arritën në Thesaloniki, ku ishte sinagoga e Judenjve.

Veprat e Apostujve 26:28 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:28 (ALB) »
Atëherë Agripa i tha Palit: “Për pak dhe po ma mbush mendjen të bëhem i krishterë.”

Luka 4:16 ALB Bible Verse Image
Luka 4:16 (ALB) »
Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur, dhe si e kishte zakon ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar.

Luka 16:31 ALB Bible Verse Image
Luka 16:31 (ALB) »
Atëherë ai i tha: "Nëse ata nuk e dëgjojnë Moisiun dhe profetët, nuk do të binden edhe në se dikush ringjallet prej të vdekurish".”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 18:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 18:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 18:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 18:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 18:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 18:4 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 18:4 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 18:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 18:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 18:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 18:4 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 18:4 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 18:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 18:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 18:4 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 18:4 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »