Veprat e Apostujve 18:24 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 18:24 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 18:24 ALB - Por një Jude, me emër Apollo, lindur në - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 18:24 ALB

Por një Jude, me emër Apollo, lindur në Aleksandri, njeri orator dhe njohës i Shkrimit, arriti në Efes.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 18:24 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 18:24 ALB - Por një Jude, me emër Apollo, lindur në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 18:24 ALB - Por një Jude, me emër Apollo, lindur në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 18:24 ALB - Por një Jude, me emër Apollo, lindur në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 18:24 ALB - Por një Jude, me emër Apollo, lindur në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 18:24 ALB - Por një Jude, me emër Apollo, lindur në - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 18:24 ALB - Por një Jude, me emër Apollo, lindur në - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 18:24 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 18:24 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Titi 3:13 ALB Bible Verse Image
Titi 3:13 (ALB) »
Përcilli me kujdes për udhëtim Zenën, juristin e ligjit, dhe Apolonin, që të mos u mungojë gjë.

1 Korintasve 16:12 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 16:12 (ALB) »
Sa për vëllanë Apol, iu luta shumë që të vijë tek ju bashkë me vëllezërit, por ai s’deshi kurrsesi të vinte tani; por do të vijë kur ta ketë volinë.

1 Korintasve 4:6 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 4:6 (ALB) »
Dhe tani, o vëllezër, për të mirën tuaj, ia kalova këto gjëra vetes sime dhe Apolit, që nëpërmjet nesh të mësoni që të mos mendoni përtej asaj që është shkruar, që të mos krekoset ndonjë prej jush, njeri kundër tjetrit.

1 Korintasve 3:5 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 3:5 (ALB) »
Kush është, pra, Pali dhe kush është Apoli, veçse shërbëtor me anë të të cilëve ju besuat, edhe ashtu si Zoti i dha gjithsecilit?

1 Korintasve 1:12 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:12 (ALB) »
Dhe dua të them këtë, që secili nga ju thotë: “Unë jam i Palit,” “unë i Apolit,” “unë i Kefës” dhe “unë i Krishtit.”

Veprat e Apostujve 6:9 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 6:9 (ALB) »
Dhe disa nga sinagoga, që quhej e Libertinëve, të Kirenarëve, të Aleksandrinëve dhe të atyre të Kilikisë dhe të Azisë u ngritën që të grindeshin me Stefanin;

Veprat e Apostujve 7:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:22 (ALB) »
Kështu Moisiu u arsimua me gjithë diturinë e Egjiptasve dhe ishte i pushtetshëm në fjalë e në vepra.

Kolosianëve 3:16 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:16 (ALB) »
Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet; në çdo dituri, mësoni dhe këshilloni njeri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja!

2 Korintasve 10:10 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 10:10 (ALB) »
Sepse dikush thotë: “Letrat e tij janë të ashpra dhe të fuqishme, kurse paraqitja e tij trupore është e dobët, dhe fjala e tij ka pak peshë.”

Esdra 7:12 ALB Bible Verse Image
Esdra 7:12 (ALB) »
"Artasersi, mbret i mbretërve, priftit Ezdra, shkruesit kompetent në ligjin e Perëndisë të qiellit. Përshëndetje, e të tjera.

1 Korintasve 2:1 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 2:1 (ALB) »
Edhe unë, o vëllezër, kur erdha te ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh a diturie, që t’ju shpall dëshminë e Perëndisë,

Esdra 7:6 ALB Bible Verse Image
Esdra 7:6 (ALB) »
ky Ezdra vinte nga Babilonia. Ishte një shkrues kompetent në ligjin e Moisiut të dhënë nga Zoti, Perëndia i Izraelit. Mbreti i dha të gjitha ato që ai kërkoi, sepse dora e Zotit, Perëndisë të tij, ishte mbi të.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 18:24 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 18:24 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 18:24 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 18:24 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 18:24 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 18:24 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 18:24 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 18:24 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 18:24 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 18:24 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 18:24 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 18:24 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 18:24 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 18:24 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 18:24 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 18:24 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »