Veprat e Apostujve 19:10 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 19:10 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 19:10 ALB - Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 19:10 ALB

Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që të gjithë banorët e Azisë, Judenj dhe Grekë, e dëgjuan fjalën e Zotit Jezus.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 19:10 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 19:10 ALB - Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 19:10 ALB - Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 19:10 ALB - Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 19:10 ALB - Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 19:10 ALB - Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 19:10 ALB - Dhe kjo vazhdoi dy vjet me radhë, kështu që - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 19:10 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 19:10 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 20:31 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 20:31 (ALB) »
Prandaj rrini zgjuar, dhe mbani mend se për tre vjet me radhë, ditë e natë, nuk pushova kurrë të paralajmëroj secilin me lot.

Veprat e Apostujve 16:6 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 16:6 (ALB) »
Kur ata po kalonin nëpër Frigji dhe në krahinën e Galatisë, u penguan nga Fryma e Shenjtë që të shpallin fjalën në Azi.

2 Timoteut 1:15 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:15 (ALB) »
Ti e di se të gjithë ata që janë në Azi më kthyen krahët, dhe midis tyre Figeli dhe Hermogeni.

Veprat e Apostujve 18:4 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 18:4 (ALB) »
Çdo të shtunë mësonte në sinagogë dhe bindte Judenj dhe Grekë.

1 Korintasve 1:22 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:22 (ALB) »
sepse Judenjtë kërkojnë një shenjë dhe Grekët kërkojnë dituri,

Galatasve 3:28 ALB Bible Verse Image
Galatasve 3:28 (ALB) »
Nuk ka as Jude, as Grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk ka as mashkull as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu Krishtin.

Kolosianëve 3:11 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 3:11 (ALB) »
Këtu nuk ka më Grek e Jud, rrethprerje dhe parrethprerje, Barbar e Skithas, shërbëtor e i lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë.

1 Pjetrit 1:1 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:1 (ALB) »
Pjetri, apostull i Jezu Krishtit, të zgjedhurve që rrijnë në diasporën e Pontit, të Galatisë, të Kapadokisë, të Azisë dhe të Bitinisë,

Zbulesa 1:11 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:11 (ALB) »
që thoshte: “Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, dhe çfarë sheh, shkruaji në një libër dhe ua dërgo shtatë kishave që janë në Azi: në Efes, në Smirnë, në Pergam, në Tiatirë, në Sardë, në Filadelfi dhe në Laodice.”

Romakëve 10:18 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:18 (ALB) »
Por unë them: Mos nuk dëgjuan? Madje, “Zëri i tyre mori mbarë dheun dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet më të largëta të tokës.”

Romakëve 1:16 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:16 (ALB) »
Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilitdo që beson, më parë Judeun e pastaj Grekun.

Romakëve 10:12 ALB Bible Verse Image
Romakëve 10:12 (ALB) »
Sepse nuk ka dallim në mes Judeut dhe Grekut, sepse një i vetëm është Perëndia i të gjithëve, i pasur ndaj të gjithë atyre që e thërrasin.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 19:10 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 19:10 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 19:10 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 19:10 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 19:10 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 19:10 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 19:10 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 19:10 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 19:10 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 19:10 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 19:10 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 19:10 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 19:10 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 19:10 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 19:10 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 19:10 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »