Veprat e Apostujve 24:14 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 24:14 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 24:14 ALB - Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 24:14 ALB

Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që ata e quajnë sekt, unë i shërbej kështu Perëndisë së etërve, duke u besuar të gjitha gjërave që janë shkruar në ligjin dhe në profetët,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 24:14 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 24:14 ALB - Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 24:14 ALB - Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 24:14 ALB - Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 24:14 ALB - Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 24:14 ALB - Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 24:14 ALB - Por unë po të rrëfej këtë: sipas Udhës që - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 24:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 24:14 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 9:2 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 9:2 (ALB) »
dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që, po të gjente ndonjë ithtar të Udhës, burra o gra, të mund t’i sillte të lidhur në Jeruzalem.

Veprat e Apostujve 24:5 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 24:5 (ALB) »
Ne kemi gjetur se ky njeri është një murtajë dhe shkakton trazira midis gjithë Judenjve që janë në botë dhe është kryetari i sektit të Nazarenasve.

Veprat e Apostujve 3:13 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:13 (ALB) »
Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, Perëndia e etërve tanë e ka përlëvduar Birin e tij Jezusin, të cilin ju ia dorëzuat Pilatit dhe e mohuat përpara tij, megjithëse ai kishte vendosur ta lironte.

Veprat e Apostujve 26:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:22 (ALB) »
Por, për shkak të ndihmës që pata nga Perëndia deri në këtë ditë, vazhdova t’u dëshmoj të vegjëlve dhe të mëdhenjve, duke mos thënë tjetër përveç atyre që profetët dhe Moisiu thanë se duhet të ndodhnin,

Veprat e Apostujve 28:23 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 28:23 (ALB) »
Dhe, mbasi i caktuan një ditë, erdhën shumë veta tek ai në banesën e tij; dhe ai shtjellonte dhe u dëshmonte atyre për mbretërinë e Perëndisë dhe, me anë të ligjit të Moisiut dhe të profetëve kërkonte t’i bindte për gjërat që i përkasin Jezusit, që nga mëngjesi e deri në mbrëmje.

Romakëve 3:21 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:21 (ALB) »
Por tani, pavarësisht nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilën dëshmojnë ligji dhe profetët,

Veprat e Apostujve 26:27 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 26:27 (ALB) »
O mbret Agripa, a u beson profetëve? Unë e di se ti beson.”

2 Timoteut 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:3 (ALB) »
E falënderoj Perëndinë, të cilit i shërbej sikurse edhe të parët e mi me ndërgjegje të pastër, se pa pushim të kujtoj në lutjet e mia, ditë e natë;

Veprat e Apostujve 3:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:22 (ALB) »
Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve: "Zoti, Perëndia juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t’ju thotë!

Veprat e Apostujve 13:15 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:15 (ALB) »
Mbas leximit të ligjit dhe të profetëve, krerët e sinagogës dërguan atyre për t’u thënë: “Vëllezër, në qoftë se keni ndonjë fjalë këshilluese për popullin, ia thoni.”

Veprat e Apostujve 24:22 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 24:22 (ALB) »
Kur i dëgjoi këto gjëra, Feliksi, që ishte i mirinformuar për Udhën, e shtyu gjyqin, duke thënë: “Kur të vijë tribuni Lisia, do të marr në shqyrtim çështjen tuaj.”

Eksodi 3:15 ALB Bible Verse Image
Eksodi 3:15 (ALB) »
Perëndia i tha akoma Moisiut: "Do t’u thuash kështu bijve të Izraelit: Zoti, Perëndia i etërve tuaj, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhee Perëndia i Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky është emri im përjetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im me të cilin do të kujtohem nga të gjitha breznitë".

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 24:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 24:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 24:14 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 24:14 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 24:14 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 24:14 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 24:14 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 24:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 24:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 24:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 24:14 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 24:14 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 24:14 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 24:14 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 24:14 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 24:14 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »