Veprat e Apostujve 3:22 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 3:22 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 3:22 ALB - Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve:

Veprat e Apostujve 3:22 ALB

Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve: "Zoti, Perëndia juaj do të ngjallë për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj; dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t’ju thotë!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 3:22 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 3:22 ALB - Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve:
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 3:22 ALB - Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve:
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 3:22 ALB - Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve:
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 3:22 ALB - Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve:
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 3:22 ALB - Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve:
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 3:22 ALB - Vetë Moisiu, në fakt, u tha etërve:
View New Tab

Veprat e Apostujve 3:22 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 3:22 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ligji i Përtërirë 18:15 ALB Bible Verse Image
Ligji i Përtërirë 18:15 (ALB) »
Zoti, Perëndia yt, do të krijojë për ty një profet si unë në mes teje dhe vëllezërve të tu; atë keni për ta dëgjuar,

Veprat e Apostujve 7:37 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:37 (ALB) »
Ky është ai Moisi që u tha bijve të Izraelit: "Zoti, Perëndia juaj do të nxjerrë për ju, nga mesi i vëllezërve tuaj, një profet si mua. Dëgjojeni!".

Luka 9:30 ALB Bible Verse Image
Luka 9:30 (ALB) »
Dhe ja, dy burra po bisedonin me të; ata ishin Moisiu dhe Elia,

Galatasve 4:4 ALB Bible Verse Image
Galatasve 4:4 (ALB) »
por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit,

Marku 9:4 ALB Bible Verse Image
Marku 9:4 (ALB) »
Dhe atyre iu shfaqën Elia me Moisiun, që po bisedonin me Jezusin.

Hebrenjve 1:1 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 1:1 (ALB) »
Perëndia, mbasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve,

Hebrenjve 2:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 2:9 (ALB) »
por shohim Jezusin të kurorëzuar me lavdi dhe me nder për vdekjen që pësoi; ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirin e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit.

Romakëve 9:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 9:5 (ALB) »
të tyre janë edhe etërit, prej të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi, i bekuar përjetë. Amen.

Hebrenjve 5:9 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 5:9 (ALB) »
dhe, si u bë i përkryer, u bë vepronjësi i shpëtimit të amshuar për të gjithë ata që që i binden,

Gjoni 1:17 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:17 (ALB) »
Sepse Ligji u dha nëpërmjet Moisiut, por hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit.

Gjoni 5:24 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:24 (ALB) »
Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.

Isaia 55:3 ALB Bible Verse Image
Isaia 55:3 (ALB) »
Vini veshin dhe ejani tek unë, dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetojë; dhe unë do të bëj me ju një besëlidhje të përjetshme, sipas hirit të qëndrueshëm që i premtova Davidit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 3:22 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 3:22 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 3:22 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 3:22 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 3:22 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 3:22 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 3:22 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 3:22 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 3:22 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 3:22 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 3:22 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 3:22 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 3:22 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 3:22 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 3:22 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 3:22 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »