Veprat e Apostujve 3:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 3:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 3:13 ALB - Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 3:13 ALB

Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, Perëndia e etërve tanë e ka përlëvduar Birin e tij Jezusin, të cilin ju ia dorëzuat Pilatit dhe e mohuat përpara tij, megjithëse ai kishte vendosur ta lironte.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 3:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 3:13 ALB - Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 3:13 ALB - Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 3:13 ALB - Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 3:13 ALB - Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 3:13 ALB - Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 3:13 ALB - Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 3:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 3:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Mateu 22:32 ALB Bible Verse Image
Mateu 22:32 (ALB) »
"Unë jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe i Jakobit"? Perëndia nuk është Perëndia i të vdekurve, por i të gjallëve.”

Veprat e Apostujve 7:32 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 7:32 (ALB) »
që thoshte: "Unë jam Perëndia e etërve të tu, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit". Por Moisiu, që dridhej i tëri, nuk guxonte të shikonte.

Eksodi 3:6 ALB Bible Verse Image
Eksodi 3:6 (ALB) »
Pastaj tha dhe këto fjalë: "Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit". Dhe Moisiu fshehu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndinë.

Gjoni 5:22 ALB Bible Verse Image
Gjoni 5:22 (ALB) »
Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ia dha Birit,

Gjoni 3:35 ALB Bible Verse Image
Gjoni 3:35 (ALB) »
Ati e do Birin dhe i ka dhënë në dorë çdo gjë.

Gjoni 16:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 16:14 (ALB) »
Ai do të më përlëvdojë, sepse do të marrë prej meje dhe do t’jua kumtojë.

Gjoni 18:40 ALB Bible Verse Image
Gjoni 18:40 (ALB) »
Atëherë të gjithë bërtitën përsëri, duke thënë: “Jo këtë, por Barabanë!.” Por Baraba ishte një kusar.

Veprat e Apostujve 22:14 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 22:14 (ALB) »
Pastaj vazhdoi: "Perëndia i etërve tanë të ka paracaktuar të njohësh vullnetin e tij, ta shohësh të Drejtin dhe të dëgjosh një zë nga goja e tij.

Veprat e Apostujve 2:33 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:33 (ALB) »
Ai, pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë dhe duke marrë nga Ati premtimin e Frymës së Shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni dhe dëgjoni.

Veprat e Apostujve 2:23 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 2:23 (ALB) »
ai, pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndisë, ju dorëzua juve dhe ju e zutë dhe, me duart e të padrejtëve, e gozhduat në kryq dhe e vratë.

Veprat e Apostujve 13:27 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:27 (ALB) »
Sepse banorët e Jeruzalemit dhe krerët e tyre, duke mos e njohur Këtëjezus, duke e dënuar, kanë përmbushur fjalët e profetëve që lexohen çdo të shtunë.

Veprat e Apostujve 5:30 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:30 (ALB) »
Perëndia e etërve tanë e ka ringjallur Jezusin, që ju e vratë, duke e varur në dru.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 3:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 3:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 3:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 3:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 3:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 3:13 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 3:13 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 3:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 3:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 3:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 3:13 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 3:13 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 3:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 3:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 3:13 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 3:13 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »