Veprat e Apostujve 5:9 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Veprat e Apostujve 5:9 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Veprat e Apostujve 5:9 ALB - Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që - Bible Verse Picture

Veprat e Apostujve 5:9 ALB

Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që ta tundoni Frymën e Zotit? Ja, këmbët e atyre që e varrosën burrin tënd janë në prag të derës dhe do të të mbartin jashtë edhe ty!.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Veprat e Apostujve 5:9 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Veprat e Apostujve 5:9 ALB - Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Veprat e Apostujve 5:9 ALB - Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Veprat e Apostujve 5:9 ALB - Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Veprat e Apostujve 5:9 ALB - Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Veprat e Apostujve 5:9 ALB - Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Veprat e Apostujve 5:9 ALB - Atëherë Pjetri i tha: “Pse u morët vesh që - Bible Verse Picture
View New Tab

Veprat e Apostujve 5:9 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Veprat e Apostujve 5:9 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Korintasve 10:9 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 10:9 (ALB) »
Dhe të mos e tundojmë Krishtin, ashtu si e tunduan disa nga ata dhe u vranë nga gjarpërinjtë.

Veprat e Apostujve 5:3 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 5:3 (ALB) »
Por Pjetri i tha: “Anania, pse Satani ta mbushi zemrën që të gënjesh Frymën e Shenjtë dhe të mbash një pjesë të çmimit të arës?

Psalmet 95:8 ALB Bible Verse Image
Psalmet 95:8 (ALB) »
"mos e fortësoni zemrën tuaj si në Meriba, si ditën e Masas në shkretëtirë,

Psalmet 78:18 ALB Bible Verse Image
Psalmet 78:18 (ALB) »
dhe e tunduan Perëndinë në zemër të tyre, duke kërkuar ushqim sipas dëshirave të tyre.

Psalmet 78:40 ALB Bible Verse Image
Psalmet 78:40 (ALB) »
Sa herë provokuan indinjatën e tij në shkretëtirë dhe e hidhëruar në vetmi!

Psalmet 78:56 ALB Bible Verse Image
Psalmet 78:56 (ALB) »
Por ata u orvatën dhe provokuan indinjatën e Perëndisë shumë të lartë dhe nuk respektuan statutet e tij.

Mateu 4:7 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:7 (ALB) »
Jezusi i tha: “Éshtë shkruar gjithashtu: "Mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd".”

Luka 16:2 ALB Bible Verse Image
Luka 16:2 (ALB) »
Atëherë ai e thirri dhe i tha: "Ç’është kjo që po dëgjoj për ty? Më jep llogari për ato që ke administruar, sepse ti nuk mund të jesh më administratori im".

Veprat e Apostujve 15:10 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 15:10 (ALB) »
Tani, pra, pse e tundoni Perëndinë, duke u vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedhë që as etërit tanë e as ne nuk mund ta mbajmë?

Romakëve 3:19 ALB Bible Verse Image
Romakëve 3:19 (ALB) »
Por ne e dimë se gjithçka që thotë ligji, e thotë për ata që janë nën ligj, me qëllim që çdo gojë të heshtë dhe gjithë bota t’i jetë nënshtruar gjykimit të Perëndisë,

Mikea 7:3 ALB Bible Verse Image
Mikea 7:3 (ALB) »
Të dy duart e tyre janë të shtrira për të bërë të keq me zotësi; princi pretendon, gjyqtari kërkon shpërblime, i madhi shfaq lakminë e tij; kështu bashkarisht e prishin drejtësinë.

Fjalët e urta 11:21 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 11:21 (ALB) »
Edhe kur i shtrëngon dorën një tjetri për një besëlidhje, njeriu i keq nuk do të mbetet i pandëshkuar, por pasardhësit e të drejtëve do të shpëtojnë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 5:9 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 5:9 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 5:9 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 5:9 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 5:9 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 5:9 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 5:9 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 5:9 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 5:9 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 5:9 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 5:9 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 5:9 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 5:9 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 5:9 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 5:9 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 5:9 (JPN) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »