Luka 1:75 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 1:75 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 1:75 ALB - në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të - Bible Verse Picture

Luka 1:75 ALB

në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të gjitha ditët e jetës sonë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 1:75 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 1:74 (ALB)
Next Verse
Luka 1:76 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 1:75 ALB - në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 1:75 ALB - në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 1:75 ALB - në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 1:75 ALB - në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 1:75 ALB - në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 1:75 ALB - në shenjtëri e në drejtësi përpara atij, të - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 1:75 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 1:75 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efesianëve 4:24 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 4:24 (ALB) »
dhe të visheni me njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës.

Efesianëve 2:10 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:10 (ALB) »
Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to.

Titi 2:11 ALB Bible Verse Image
Titi 2:11 (ALB) »
Sepse hiri shpëtues i Perëndisë iu shfaq gjithë njerëzve,

Efesianëve 1:4 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:4 (ALB) »
sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri,

2 Timoteut 1:9 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 1:9 (ALB) »
që na shpëtoi dhe na thirri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të tij dhe sipas hirit, që na u dha në Krishtin Jezus përpara fillimit të kohëve

1 Thesalonikasve 4:7 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 4:7 (ALB) »
Sepse Perëndia nuk na thirri në ndyrësi, por në shenjtërim.

Jeremia 31:33 ALB Bible Verse Image
Jeremia 31:33 (ALB) »
"Por kjo është besëlidhja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve," thotë Zoti: "Do ta shtie ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im.

1 Pjetrit 1:14 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:14 (ALB) »
Si bij të bindur, mos iu përshtatni lakmive të mëparshme kur ishit në padijen tuaj,

1 Thesalonikasve 4:1 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 4:1 (ALB) »
Sa për të tjerat, pra, vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus që, sikundër morët prej nesh se si duhet të ecni për t’i pëlqyer Perëndisë, kështu të teproni edhe më shumë.

2 Thesalonikasve 2:13 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 2:13 (ALB) »
Por ne duhet ta falënderojmë vazhdimisht Perëndinë për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t’ju shpëtuar, me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të vërtetën;

2 Pjetrit 1:4 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:4 (ALB) »
me anë të të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjestarë të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë.

Mateu 1:21 ALB Bible Verse Image
Mateu 1:21 (ALB) »
Dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t’i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 1:75 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 1:75 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 1:75 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 1:75 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 1:75 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 1:75 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 1:75 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 1:75 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 1:75 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 1:75 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 1:75 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 1:75 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 1:75 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 1:75 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 1:75 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 1:75 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 1:75 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 1:75 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 1:75 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 1:75 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 1:75 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 1:75 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 1:75 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 1:75 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 1:75 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 1:75 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 1:75 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »