Luka 1:49 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 1:49 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 1:49 ALB - sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, - Bible Verse Picture

Luka 1:49 ALB

sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, dhe i Shenjtë është emri i tij!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 1:49 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 1:48 (ALB)
Next Verse
Luka 1:50 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 1:49 ALB - sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 1:49 ALB - sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 1:49 ALB - sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 1:49 ALB - sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 1:49 ALB - sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 1:49 ALB - sepse i Pushtetshmi më bëri gjëra të mëdha, - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 1:49 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 1:49 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 111:9 ALB Bible Verse Image
Psalmet 111:9 (ALB) »
Ai i dërgoi popullit të tij shpëtimin, ka vendosur besëlidhjen e tij përjetë; i shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij.

Psalmet 126:2 ALB Bible Verse Image
Psalmet 126:2 (ALB) »
Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjuha jonë me këngë gëzimi, atëherë thuhej midis kombeve: "Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta".

Zanafilla 17:1 ALB Bible Verse Image
Zanafilla 17:1 (ALB) »
Kur Abrami u bë nëntëdhjetë e nëntë vjeç, Zoti i doli përpara dhe i tha: Unë jam Perëndia i plotfuqishëm; ec në praninë time dhe qëndro i ndershëm;;

Efesianëve 3:20 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:20 (ALB) »
Tani atij që, sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë,

Jeremia 10:6 ALB Bible Verse Image
Jeremia 10:6 (ALB) »
Askush nuk është i ngjashëm me ty, o Zot; ti je i madh dhe emri i yt është i madh në fuqi.

Psalmet 99:3 ALB Bible Verse Image
Psalmet 99:3 (ALB) »
Ata do të kremtojnë emrin tënd të madh dhe të tmerrshëm. Ai është i shenjtë.

Zbulesa 15:4 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 15:4 (ALB) »
Kush nuk do të të druajë, o Zot, dhe nuk do të lëvdojë emrin tënd? Sepse vetëm ti je i Shenjtë; sepse të gjitha kombet do të vijnë dhe do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e tua u shfaqën.”

1 Samuelit 2:2 ALB Bible Verse Image
1 Samuelit 2:2 (ALB) »
Nuk ka asnjë të shenjtë si Zoti, sepse nuk ka asnjë tjetër vëç teje, nuk ka asnjë shkëmb si Perëndia ynë.

Eksodi 15:11 ALB Bible Verse Image
Eksodi 15:11 (ALB) »
Kush barazohet me ty midis perëndive, o Zot? Kush barazohet me ty, i mrekullueshëm në shenjtëri, i madhërishëm në lëvdata, o çudibërës?

Isaia 57:15 ALB Bible Verse Image
Isaia 57:15 (ALB) »
Sepse kështu thotë i Larti dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë dhe emri i të cilit është i "Shenjti": "Unë banoj në vendin e lartë dhe të shenjtë dhe bashkë me atë që është i penduar dhe i përulur nga fryma, për të ngjallur frymën e të përulurve, për të ngjallur frymën e të penduarve.

Psalmet 99:9 ALB Bible Verse Image
Psalmet 99:9 (ALB) »
Përlëvdoni Zotin, Perëndinë tonë, dhe adhurojeni në malin e tij të shenjtë, sepse Zoti, Perëndia ynë, është i shenjtë.

Zbulesa 4:8 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 4:8 (ALB) »
Edhe të katër qeniet e gjalla kishin secila nga gjashtë krahë përqark, edhe përbrenda ishin plot me sy; dhe nuk pushojnë kurrë, as ditë as natë, duke thënë: “I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti Perëndi, i Plotfuqishmi, që ishte, që është dhe që do të vijë!.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 1:49 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 1:49 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 1:49 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 1:49 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 1:49 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 1:49 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 1:49 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 1:49 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 1:49 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 1:49 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 1:49 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 1:49 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 1:49 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 1:49 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 1:49 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 1:49 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 1:49 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 1:49 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 1:49 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 1:49 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 1:49 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 1:49 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 1:49 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 1:49 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 1:49 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 1:49 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 1:49 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »