Luka 12:9 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 12:9 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 12:9 ALB - Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, - Bible Verse Picture

Luka 12:9 ALB

Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, do të mohohet përpara engjëjve të Perëndisë.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 12:9 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 12:8 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 12:9 ALB - Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 12:9 ALB - Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 12:9 ALB - Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 12:9 ALB - Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 12:9 ALB - Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 12:9 ALB - Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 12:9 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 12:9 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 8:38 ALB Bible Verse Image
Marku 8:38 (ALB) »
Sepse kujtdo që do t’i vijë turp për mua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kurorëshkelës dhe mëkatar, për atë do t’i vijë turp edhe Birit të njeriut, kur të arrijë në lavdinë e Atit të vet, me engjëjt e shenjtë.”

Luka 9:26 ALB Bible Verse Image
Luka 9:26 (ALB) »
Sepse, nëse dikujt i vjen turp për mua dhe për fjalët e mia, edhe Birit të njeriut do t’i vijë turp për të, kur të vijë në lavdinë e vet dhe të Atit e të engjëjve të shenjtë.

2 Timoteut 2:12 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:12 (ALB) »
në qoftë se vuajmë, do të mbretërojmë bashkë me të; po ta mohojmë, edhe ai do të na mohojë.

Mateu 10:33 ALB Bible Verse Image
Mateu 10:33 (ALB) »
Por kushdo që do të më mohojë përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiej.”

Zbulesa 3:8 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 3:8 (ALB) »
Unë njoh veprat e tua; ja, të vura përpara një dere të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyllë; sepse ke pak forcë, dhe e ruajte fjalën time edhe nuk mohove emrin tim.

Mateu 7:23 ALB Bible Verse Image
Mateu 7:23 (ALB) »
Dhe atëherë unë do t’u sqaroj atyre: "Unë s’ju kam njohur kurrë; largohuni nga unë, ju të gjithë, që keni bërë paudhësi".

Mateu 25:12 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:12 (ALB) »
Por ai, duke u përgjigjur, tha: "Në të vërtetë po ju them se nuk ju njoh".

1 Gjonit 2:23 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:23 (ALB) »
Kushdo që mohon Birin, s’ka as Atin; kushdo që njeh Birin, ka edhe Atin.

1 Gjonit 2:28 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:28 (ALB) »
Edhe tani, djema, qëndroni në të që, kur të shfaqet ai, ne të mund të kemi besim, dhe në ardhjen e tij të mos turpërohemi para Tij.

Veprat e Apostujve 3:13 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 3:13 (ALB) »
Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe e Jakobit, Perëndia e etërve tanë e ka përlëvduar Birin e tij Jezusin, të cilin ju ia dorëzuat Pilatit dhe e mohuat përpara tij, megjithëse ai kishte vendosur ta lironte.

Luka 13:26 ALB Bible Verse Image
Luka 13:26 (ALB) »
Atëherë do të filloni të thoni: "Po ne hëngrëm dhe pimë me ty dhe ti mësove ndër rrugët tona".

Mateu 25:41 ALB Bible Verse Image
Mateu 25:41 (ALB) »
Pastaj ai do t’u thotë edhe atyre që do të jenë në të majtë: "Largohuni nga unë, të mallkuar, në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 12:9 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 12:9 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 12:9 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 12:9 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 12:9 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 12:9 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 12:9 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 12:9 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 12:9 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 12:9 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 12:9 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 12:9 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 12:9 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 12:9 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 12:9 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 12:9 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 12:9 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 12:9 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 12:9 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 12:9 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 12:9 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 12:9 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 12:9 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 12:9 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 12:9 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 12:9 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 12:9 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »