Mateu 10:33 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 10:33 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 10:33 ALB - Por kushdo që do të më mohojë përpara - Bible Verse Picture

Mateu 10:33 ALB

Por kushdo që do të më mohojë përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiej.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 10:33 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 10:32 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 10:33 ALB - Por kushdo që do të më mohojë përpara - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 10:33 ALB - Por kushdo që do të më mohojë përpara - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 10:33 ALB - Por kushdo që do të më mohojë përpara - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 10:33 ALB - Por kushdo që do të më mohojë përpara - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 10:33 ALB - Por kushdo që do të më mohojë përpara - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 10:33 ALB - Por kushdo që do të më mohojë përpara - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 10:33 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 10:33 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Timoteut 2:12 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:12 (ALB) »
në qoftë se vuajmë, do të mbretërojmë bashkë me të; po ta mohojmë, edhe ai do të na mohojë.

Luka 9:26 ALB Bible Verse Image
Luka 9:26 (ALB) »
Sepse, nëse dikujt i vjen turp për mua dhe për fjalët e mia, edhe Birit të njeriut do t’i vijë turp për të, kur të vijë në lavdinë e vet dhe të Atit e të engjëjve të shenjtë.

Luka 12:9 ALB Bible Verse Image
Luka 12:9 (ALB) »
Por ai që do të më mohojë përpara njerëzve, do të mohohet përpara engjëjve të Perëndisë.

2 Pjetrit 2:1 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 2:1 (ALB) »
Por ka pasur edhe profetë të rremë midis popullit, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rremë, të cilët do të fusin fshehurazi herezi shkatërruese dhe, duke mohuar Zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatërrim të shpejtë.

1 Gjonit 2:23 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:23 (ALB) »
Kushdo që mohon Birin, s’ka as Atin; kushdo që njeh Birin, ka edhe Atin.

Marku 14:30 ALB Bible Verse Image
Marku 14:30 (ALB) »
Dhe Jezusi i tha: “Unë po të them në të vërtetë se sot, pikërisht në këtë natë, para se gjeli të këndojë dy herë, ti do të më mohosh tri herë.”

Mateu 26:70 ALB Bible Verse Image
Mateu 26:70 (ALB) »
Por ai e mohoi përpara të gjithëve, duke thënë: “Nuk di ç’po thua!.”

Marku 8:38 ALB Bible Verse Image
Marku 8:38 (ALB) »
Sepse kujtdo që do t’i vijë turp për mua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kurorëshkelës dhe mëkatar, për atë do t’i vijë turp edhe Birit të njeriut, kur të arrijë në lavdinë e Atit të vet, me engjëjt e shenjtë.”

Marku 14:72 ALB Bible Verse Image
Marku 14:72 (ALB) »
Dhe gjeli këndoi për të dytën herë; atëherë Pjetrit iu kujtua fjala që Jezusi i kishte thënë: “Përpara se gjeli të këndojë dy herë, ti do të më mohosh tri herë.” Dhe, duke e menduar këtë, qau.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 10:33 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 10:33 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 10:33 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 10:33 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 10:33 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 10:33 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 10:33 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 10:33 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 10:33 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 10:33 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 10:33 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 10:33 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 10:33 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 10:33 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 10:33 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 10:33 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 10:33 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 10:33 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 10:33 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 10:33 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 10:33 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »