Luka 23:3 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Luka 23:3 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Luka 23:3 ALB - Atëherë Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti - Bible Verse Picture

Luka 23:3 ALB

Atëherë Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti mbreti i Judenjve?.” Dhe Jezusi iu përgjigj dhe tha: “Ti po thua.”

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Luka 23:3 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Luka 23:2 (ALB)
Next Verse
Luka 23:4 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Luka 23:3 ALB - Atëherë Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Luka 23:3 ALB - Atëherë Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Luka 23:3 ALB - Atëherë Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Luka 23:3 ALB - Atëherë Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Luka 23:3 ALB - Atëherë Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Luka 23:3 ALB - Atëherë Pilati e pyeti duke thënë: “A je ti - Bible Verse Picture
View New Tab

Luka 23:3 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Luka 23:3 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Timoteut 6:13 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 6:13 (ALB) »
Po të përgjërohem përpara Perëndisë që u jep jetë të gjitha gjërave dhe të Krishtit Jezus, i cili, duke dëshmuar përpara Ponc Pilatit, dhe një dëshmi të mirë besimi,

Gjoni 1:49 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:49 (ALB) »
Natanaeli duke iu përgjigjur tha: “Mësues, ti je Biri i Perëndisë, ti je mbreti i Izraelit!.”

Luka 22:70 ALB Bible Verse Image
Luka 22:70 (ALB) »
Atëherë të gjithë thanë: “Je ti, pra, Biri i Perëndisë?.” Dhe ai u tha atyre: “Ju thoni se unë jam.”

Luka 1:32 ALB Bible Verse Image
Luka 1:32 (ALB) »
Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i Shumë të Lartit; dhe Zoti Perëndi do t’i japë fronin e Davidit, atit të tij;

Marku 15:2 ALB Bible Verse Image
Marku 15:2 (ALB) »
Dhe Pilati e pyeti: “A je ti mbreti i Judenjve?.” Dhe ai, duke u përgjigjur, i tha: “Ti e thua!.”

Luka 23:38 ALB Bible Verse Image
Luka 23:38 (ALB) »
Përveç kësaj përmbi kryet e tij ishte një mbishkrim me shkronja greke, latine dhe hebraike: "KY ÉSHTÉ MBRETI I JUDENJVE".

Marku 15:18 ALB Bible Verse Image
Marku 15:18 (ALB) »
Pastaj nisën ta përshëndesin duke i thënë: “Tungjatjeta, o mbret i Judenjve!.”

Luka 19:38 ALB Bible Verse Image
Luka 19:38 (ALB) »
duke thënë: “Bekuar qoftë Mbreti që po vjen në emër të Zotit; paqe në qiell dhe lavdi në vendet shumë të larta.”

Gjoni 19:3 ALB Bible Verse Image
Gjoni 19:3 (ALB) »
dhe thoshnin: “Tungjatjeta, o mbret i Judenjve”; dhe i binin me shuplaka.

Marku 15:32 ALB Bible Verse Image
Marku 15:32 (ALB) »
Krishti, mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi që ta shohim dhe ta besojmë.” Edhe ata që ishin kryqëzuar bashkë me të, e fyenin atë.

Mateu 27:11 ALB Bible Verse Image
Mateu 27:11 (ALB) »
Dhe Jezusi qëndroi para guvernatorit; dhe qeveritari e pyeti duke thënë: “A je ti mbreti i Judenjve?.” Dhe Jezusi i tha: “Ti po thua!.”

Gjoni 18:33 ALB Bible Verse Image
Gjoni 18:33 (ALB) »
Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thirri Jezusin dhe i tha: “A je ti mbreti i Judenjve?.”

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Luke 23:3 (ASV) »
King James Version (KJV)
Luke 23:3 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Luke 23:3 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Luke 23:3 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Luke 23:3 (WEB) »
French Bible (LSG)
Luc 23:3 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Lukas 23:3 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
लूका 23:3 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਲੂਕਾ 23:3 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
লূক 23:3 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
लूक 23:3 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
లూకా 23:3 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
લૂક 23:3 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಲೂಕನು 23:3 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
لُوقا 23:3 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Lucas 23:3 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Lu-ca 23:3 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Lucas 23:3 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Luca 23:3 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
路 加 福 音 23:3 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
路 加 福 音 23:3 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Lukas 23:3 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Луки 23:3 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Луки 23:3 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Lukács 23:3 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Лука 23:3 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Lukas 23:3 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »