Mateu 16:26 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mateu 16:26 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mateu 16:26 ALB - Ç’përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë - Bible Verse Picture

Mateu 16:26 ALB

Ç’përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb shpirtin e vet? Ose çfarë do të japë njeriu si shkëmbim të shpirtit të vet?

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mateu 16:26 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mateu 16:25 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mateu 16:26 ALB - Ç’përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mateu 16:26 ALB - Ç’përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mateu 16:26 ALB - Ç’përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mateu 16:26 ALB - Ç’përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mateu 16:26 ALB - Ç’përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mateu 16:26 ALB - Ç’përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë - Bible Verse Picture
View New Tab

Mateu 16:26 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mateu 16:26 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Marku 8:36 ALB Bible Verse Image
Marku 8:36 (ALB) »
Ç’dobi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas do të humbë shpirtin e vet?

Luka 9:25 ALB Bible Verse Image
Luka 9:25 (ALB) »
E pra, ç’dobi ka njeriu po të fitojë tërë botën, dhe pastaj të shkatërrojë veten dhe të shkojë në humbje?

Jobi 27:8 ALB Bible Verse Image
Jobi 27:8 (ALB) »
Çfarë shprese mund të ketë në fakt i pabesi, edhe sikur të arrijë të sigurojë fitime, kur Perëndia i heq jetën?

Luka 12:20 ALB Bible Verse Image
Luka 12:20 (ALB) »
Por Perëndia i tha: "O i pamend, po atë natë shpirtin tënd do të ta kërkojnë dhe ato që përgatite të kujt do të jenë?".

Psalmet 49:7 ALB Bible Verse Image
Psalmet 49:7 (ALB) »
Asnjeri nuk mund të shpengojë kurrsesi vëllanë e tij, as t’i japë Perëndisë çmimin e shpengimit të tij,

Luka 16:25 ALB Bible Verse Image
Luka 16:25 (ALB) »
Por Abrahami thoshte: "O bir, kujto se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Llazari të këqijat; tashti, përkundrazi, ai po përdëllehet dhe ti vuan.

Jobi 2:4 ALB Bible Verse Image
Jobi 2:4 (ALB) »
Atëherë Satanai iu përgjigj Zotit dhe tha: "Lëkurë për lëkurë! Gjithçka që zotëron, njeriu është gati ta japë për jetën e tij.

Mateu 5:29 ALB Bible Verse Image
Mateu 5:29 (ALB) »
Në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe flake larg teje, sepse është më mirë për ty që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në Gehenën gjithë trupi yt;

Mateu 4:8 ALB Bible Verse Image
Mateu 4:8 (ALB) »
Djalli e çoi sërish mbi një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 16:26 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 16:26 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 16:26 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 16:26 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 16:26 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 16:26 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 16:26 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 16:26 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 16:26 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 16:26 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ma-thi-ơ 16:26 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 16:26 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 16:26 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 16:26 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 16:26 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 16:26 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 16:26 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 16:26 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 16:26 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 16:26 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 16:26 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »